Kalendář akcí

Září

 • 6.9. od 16.00 hodin třídní schůzky tříd B + D
 • 7.9. od 16.00 hodin třídní schůzky tříd A + C
 • 20. 9. Co malí medvědi o podzimu nevědí - divadlo
 • Seznamovací odpoledne na třídách

 Říjen

 • 3.10. Výlet do ZOO - pro předškoláky
 • 4.10. přednáška pro rodiče - V.Mertin - Děti potřebují hranice a rituály, 16.00 hodin
 • 25. 10. Příběhy Kvaka a Žbluňka - divadlo  
 • 16. - 20.10.Týden zdraví
 • 18.10. Den zdravých zoubků, návštěva dentistky v MŠ
 • 19. + 20.10. Hrátky zdravé pětky - interaktivní program ke zdravé výživě
 • 31.10. fotografování dětí

 

Listopad

 • 1.11. návštěva knihovny - předškoláci
 • 7.11. Podzimní hra pro děti a jejich rodiče na zahradě MŠ (15 - 16.30)
 • 10.11. Potrestaná lakota - divadlo 
 • 9.11. Hudební hrátky s písničkami a barvičkami
 • 21.11. + 28.11 workshop pro kulturní rozmanitosti - pro předškoláky

Prosinec

 • 5. 12. Mikulášská
 • 8. 12. Pohádky o Káče - divadlo
 • 20. 12. Jak Kvak a Žbluňk slavili Vánoce - divadlo
 • 20.12. Vánoční podvečer na zahradě pro děti a jejich rodiče od 16.00 hodin

Leden

 •  9.1. Možná přijde i kouzelník - kouzelnické představení
 • 10.1. Schůzka pro rodiče předškolních dětí
 • 17.1. Stavitel města - technická univerzita pro předškoláky
 • 18.1. psychologický screening pro předem přihlášené předškolní děti
 • hudební hrátky s malováním

 Únor

 • 7. 2. Stavitel mostů - technická univerzita rpo předškoláky
 • 27. 2. O porouchaném robotovi - divadlo v komunitním centru Kardašovská
 • 28.2. zážitkový workshop pro rodiče budoucích prvňáčků s Mgr.Otevřelovou

Březen

 •  14. 3. Stavitel věží - technická univerzita pro předškoláky
 • hudební hrátky s malováním
 • 27.3. Zpívánky se skřivánkem Oskárkem - divadlo v komunitním centru Kardašovská

Duben

 •  18. 4. Malý zpracovatel odpadů - technická univerzita pro předškoláky

 

Květen

 • Sportovní týden
 • Olympiáda tří školek  

Červen

 • Rozloučení s předškoláky 
 • Školka v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Vánoční soutěž

pro rodinné týmy právě probíhá. Vymyslete společně s dětmi říkanku o vánoční hvězdě, napište ji, podepište a odevzdejte na třídě. Stačí krátká 4 veršová říkanka. Vyhodnocení soutěže proběhne na předvánoční...

Vánoční hvězda

Podvečerní akce pro děti a jejich rodiče proběhne ve středu 20. 12. od 16 hod. na zahradě MŠ. Doprovod dospělé osoby je nutný, rodiče budou po celou dobu konání akce zodpovídat...

Třídní emaily

slouží pro nenaléhavou komunikaci s třídními učitelkami a omlouvy. Email každé třídy naleznete v sekci ,,kontakty".  Prosíme rodiče předškolních dětí, aby své děti omlouvali právě prostřednictvím třídních emailů - je potřeba...