Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

 

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání vyhlašuje zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha - 9, Lehovec, Chvaletická 917 a to na dny  4.5 - 9.00 - 11.30  + 13.00  - 16.00 a  5.5. od 13.00 - 16.30 hodin.

Na oficiální zápis nečekejte a objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou školy a speciálním pedagogem MŠ v případě, že:

  • žádáte o zařazení dítěte do logopedické třídy - na rok 2020-2021 děti do speciální třídy nepřijímáme - máme plný stav
  • máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat některá podpůrná opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy

Den otevřených dveří je zrušen!

Vydávání dokumentů - žádost a evidenční list si můžete stáhnout zde

Žádost o přijetí 

Evidenční list dítěte

Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem.

Zápis - donesení vyplněných dokumentů -  4.5. (9.00 - 11.30 + 13.00 + 16.00) + 5.5.  (13.00 - 16.30)

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy naleznete zde:

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí

Při zápisu jsou nutné doklady:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz rodiče
  • V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
  • U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

.................................................................................................................................................................

Zápis do speciální třídy pro děti s  vadami řeči a kombinovanými postiženími:

letos do speciální třídy nové děti nepřijímáme - máme plný stav!

 Při zápisu přihlížíme ke složení třídy, bydlišti a věku dítěte.

Navíc budete potřebovat:

  • doporučení ze školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum - SPC nebo pedagogicko-psychologická poradna PPP)
  • doporučení včetně diagnózy pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od jiného odborníka (logopeda, pediatra,neurologa, psychologa tad...)
  • pokud zatím nikam nechodíte, doporučíme vám vhodné SPC pro Vaše dítě
  • pokud Vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta, je nutné to uvést v odborném doporučení

..............................................................................................................................................................

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na vývěsce školy pod registračními čísly.

Výsledky přijímacího řízení na rok 2020/21 zde: 

rozhodnuti seznam prijatych deti

rozhodnuti seznam neprijatych deti

 

 

Vydání rozhodnutí - 27.5. 2020

Rodiče si pro rozhodnutí přijdou osobně a podepíší převzetí. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou poslána doporučeně poštou.

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí:

Schůzka rodičů se bude konat bez dětí!

Nově přijaté děti se svými rodiči se mohou zúčastnit adaptačního setkání      od 16.00 - 17.00 hodin

          

 

 

Aktuality

Milí rodiče,

protože jsme se už pár týdnů neviděli, rádi bychom vás alespoň touto cestou pozdravili. Přejeme Vám, abyste i v této těžké době, prožívali doma s dětmi hezké chvilky plné porozumění...

Koronavir

Vzhledem k závažnosti situace a každým dnem měnícím se podmínkám jsou aktuální informace uveřejněny na hlavní straně webových stránek - ne v aktualitách. 

Přihláška na prázdninový provoz

Vážení rodiče, pokud máte zájem o prázdninovou docházku vašich dětí, prosíme, napište  svůj zájem na mail do ředitelny ms.chvaleticka@seznam.cz nebo na třídní maily a to nejpozději do 20. března! Je...