Ze života školky

Ze života školky

Den otevřené branky

Naši krásnou novou zahradu s polytechnickým zaměřením jsme otevřeli nejprve školákům z prvních tříd. Vždyť většina z nich přišla do školy právě z naší školky a smutné pohledy přes plot naznačovaly, že by si také ještě rádi pohráli. Proto nám bylo potěšením, pozvat prvňáčky alespoň na chvilku zpět do MŠ. Ti přišli i se svými učiteli a mohli si tak výuku zpříjemnit pohybem a hrou na zahradě. Veselé výskání a úsměvy dětí značily, že se jim tam moc líbilo.

Ve středu 18. 9. se pak zahrada otevřela pro všechny děti z MŠ a jejich rodiče. Celé odpoledne byla zahrada plná dětí a dospěláků, kteří si společně hráli. Jezdilo se na koloběžkách a odrážedlech, skákalo na trampolínách, stavělo na pískovišti, prozkoumávali se nové edukativní prvky, kreslilo se  na tabule, zkrátka pohodové sluneční odpoledně. Po dostatečném vyřádění na zahradě vyráběly děti v dílničce (někdy za pomoci rodičů) motaná jablíčka a listy, která teď zdobí strom v atriu. A kdo měl ještě tvoření málo, vyrobil si zvířátko z CD, které si odnesl domů. Tak ať dětem zahrada dobře slouží a přináší spoustu zážitků a radosti.

IMG 7537 P9180010 P9180025

Prázdninový pracovní ruch v naší Školičce.

 O prázdninách se z naší Školičky sice neozývaly dětské hlasy, přesto bylo v budově, a zejména na zahradě, pěkně rušno. Hned první prázdninový týden se začalo bourat, vrtat a prášit - výměny se totiž dočkal výtah, který nám (tedy hlavně p. kuchařkám) sloužil od prvního dne provozu v roce 1976.

Pracovat se začalo pozvolna i na zahradě. A i když jsme se v půlce prázdnin ještě obávali, zda bude v září zahrada pro děti plně k dispozici, díky velkému nasazení všech zúčastněných osob, se nakonec vše zvládlo na 100 %. A tak mohly děti hned první dny nadšeně vyzkoušet zbrusu novou zahradu s polytechnickým zaměřením. Z radostných tváří skotačících dětí bylo hned jasné, že se jim na naší nové zahradě líbí a s vervou se pustily do prozkoumávání. Dominantou zahrady je barevné polyuretanové hřiště s trampolínami, hadem, mraveništěm a dráhou pro koloběžky. Mezi stromy a tújemi se nachází krásné přírodní prvky z akátového dřeva, jedná se o altán s lavičkami a pexesem, letadlo se skluzavkami, pískoviště s pracovními stroji, ekokastlík a výukové i malovací tabule - zkrátka radost pohledět a ještě větší vyzkoušet. A až nám vyrostou první rostlinky v dřevěných truhlíkách, které slouží zároveň jako plot, to bude teprve krása. U vchodu do MŠ nám ,,vyrostla" také  zahrada poznání, která plní nejen funkci logopedickou, edukační a smyslovou, ale také estetickou. Děkujeme všem, kteří se podíleli na vybudování naší nové zahrady od prvního návrhu až po poslední šroubek - výsledek opravdu stojí za to.

Přestože zahrada byla tou nejdůležitější a nejnáročnější prázdninovou přestavbou, kromě nového výtahu se podařilo také vybudovat nové dětské pisoáry a vyčistit střechu v atriu. Na jedny letní prázdniny je toho celkem dost, co říkáte?

image1 image2 image3

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 13. června jsme se v odpoledních hodinách sešli na zahradě, abychom se jaksepatří rozloučili s naší Školičkou. Vydali jsme se na společnou cestu napříč naší republikou. Cestovali jsme autem, autobusem, vlakem, letadlem, pěšky ale i na koloběžce. Navštívili jsme prameny Karlových Varů a prošli se po promenádě, v Krkonoších jsme uspávali malé mravenčky, zatancovali jsme si hezky po valašsku ve Valašském Meziříčí, navštívili jsme Velkou pardubickou v Pardubicích, zahráli jsme si hokej s Kometou Brno, nachytali jsme ryby na Třeboňsku a odtud jsme dopluli až do Prahy. Zde jsme se posilnili výborným dortem ve tvaru České republiky a převzali si dárečky na rozloučenou se školkou. Většina z nás zůstala přes noc ve školce a užili jsme si podvečerní bojovku, kterou pro nás připravil duch Lehováček. A po prázdninách vzhůru do školy!

DSC00120 DSC00273 6b2028ec-ea33-4d94-addc-c40a6af64100

Sportovní olympiáda

Tradiční sportovní klání 3 školek se letos bohužel zúžilo pouze na olympiádu 2 školek, to nám ale na radosti ze sportu neubralo. A i když počasí bylo celý týden jako na houpačce, páteční olympiáda se konala za krásného slunečného počasí.

Po přivítání a připomenutí pravidel fair play jsme si společně zazpívali českou hymnu a oběhli čestné kolečko s vlajkami a olympijským ohněm. A pak už se sportovalo. Protože nás tentokrát bylo měně, na vše bylo dost času a mohli jsme si navzájem i fandit. Nejprve se skákalo a běhalo, poté jsme házeli do dálky, a nakonec přišly na řadu nejoblíbenější teamové disciplíny - štafeta a přetahovaná.

Za naši Školičku jsme vybojovali krásné druhé místo (co na tom, že jen ze dvou :-) ). Někteří z nás dokonce získali medaile v individuálních disciplínách. A všichni jsme dostali diplom, píšťalku a lízátko. Důležité je, že jsme si zasportovali, navzájem fandili a bojovali ze všech sil. Na závěr zazněl náš radostný pokřik ,,My jsme borci ze Školičky, hip, hip, hurá".

P5240377 P5240396 P5240486 

Známe Prahu 14

Dnes už se všichni můžeme pochlubit dobrými znalostmi o místu, kde žijeme a chodíme do školky. V měsíci květnu totiž probíhal v naší Školičce na Lehovci projekt: Známe Prahu 14. Poznávání našeho okolí bylo vlastně vyvrcholením celoročního tématu: Máme rádi naši zemi.

A tak jsme se během vycházek našlapali více než obvykle a zjistili jsme, jak je u nás na Praze 14 krásně. Kromě vycházek jsme si povídali o našich domovech, zpívali si, kreslili, hráli a do poznávání našeho okolí jsme zapojili i rodiče. Lehováček (to je duch naší Školičky) nám totiž připravil jarní rodinnou soutěž. Dostali jsme za úkol navštívit 14 zajímavých míst a zjistit tam odpověď na soutěžní otázku. Cestovat jsme mohli pěšky, na kolech či odrážedlech a místa to byla opravdu zajímavá. Tak například jsme dostali za úkol zjistit, jaký vzkaz je vyryt do 93. schodu rozhledny Doubravky. Další zajímavé úkoly nás čekaly v Hloubětíně, Hostavicích, Hutích, na Jahodnici i Černém mostě. Už se těšíme na vyhodnocení soutěže, Lehováček má pro nás totiž připravenou odměnu.

To však není pořád o našem projektu vše! Každá třída si vybrala nějaké hezké místo nebo stavbu v okolí, kterou nejen navštívila, ale pak společnými silami také výtvarně zpracovala. A tak jsme v našem atriu ve středu 22. 5. zahájili výstavu vernisáží, kde některé děti z MŠ zazpívaly a zahrály na flétničky naučené písničky. Na výstavě můžete shlédnout nádherné výkresy a stavby rozhledny Doubravky, metra Rajská zahrada, kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, železniční zastávky Kyje a také Kyjského rybníka. Pokud se chcete přijít podívat i vy, jste srdečně zváni. Výstava potrvá do 21. 6.

IMG 1069 IMG 5094 IMG 1220

Vítání jara na Lehovci

V sobotu 23.3. se lidé na Lehovci rozhodli přivítat jaro do čistého prostředí. A tak se v dopoledních hodinách za krásného a slunečného počasí sešli lidé i celé rodiny za stejným účelem, uklidit okolí jejich bydliště, protože všichni měli stejné přání ,,Chceme tu mít čisto". Akci pořádala MŠ Lehovec ve spolupráci s KC Kardašovská a uklízelo se na horním i dolním sídlišti. Pytle se plnily velice rychle, nejčatěji pet lahvemi a papíry, ale našel se třeba také deštník či žehlící prkno. Dobrovolníků se sešlo poměrně dost (jen z MŠ se zúčastnilo 15 rodin), proto bylo téměř celé sídliště již v poledne čisté a na děti čekala za práci odměna v podobě drobné hračky. Pro všechny dobrovolníky byl na zahradě MŠ připraven táborák se špekáčky a nápoji, kde se v přátelské atmosféře u ohně sdílely nejen zážitky z úklidu. Po celý den bylo také otevřené KC s nabídkou kreativních dílen, kde se tvořily nádherné jarní květinové dekorace a drátkovaly kamínky. Spolupráce MŠ s KC se tak díky této akci zase více prohloubila a všichni věříme, že se jarní úklidy okolí stanou každoroční a tradiční akcí.

před P3230006 P3230014

Posloucháme a malujeme Vltavu

V úterý 19. února se naši předškoláci vypravili do Muzea Bedřicha Smetany na interaktivní pořad Posloucháme a malujeme Vltavu. Nejprve se dozvěděli něco o životě hudebního skladatele Bedřicha Smetany, čím byl a jaké neštěstí ho potkalo (ohluchl). Paní lektorka nás seznámila se skladbou Vltava, dozvěděli jsme se, kde Vltava pramení, kudy teče, co všechno cestou potká - hory Šumava, louky, čertova skála, hon lovců, svatba, vílí tanec, hrady a zámky, Praha - Vyšehrad, Karlův most, Pražský Hrad, a jak se nakonec vlije do řeky Labe. Vše jsme si nakreslili na dlouhatánský papír. Skladbu Vltava jsme si vyslechli a pokoušeli jsme se podle charakteru hudby určit, kudy Vltava právě teče - docela se nám to dařilo. Na závěr si některé děti zkusily zadirigovat přímo dirigentskou hůlkou pana Smetany. Když jsme vyšli z muzea, prohlédli jsme si řeku Vltavu pěkně naživo a dokonce jsme i viděli nedaleko od nás Karlův most a Pražský Hrad.

153 132 142 

Krok a jeho tři dcery

V úterý 26. 2. jsme se opět sešli na hudebních hrátkách s cílem proniknout do historie našich předků. Volně jsme navázali na putování praotce Čecha a ocitli jsme se v době života tří dcer vojvody Kroka. Dozvěděli jsme se, čím se Krokovy dcery zabývaly a kde žily. S Tetou jsme ,,vytesávali" starodávné bohy z vlastních těl. Spolu s Kazi jsme se zúčastnili hrdinného dopadení strašlivé příšery - divočáka, která byla postrachem všech lidí v okolí Vyšehradu. A nakonec jsme byli svědky Libušina proroctví, nalezení Přemysla Oráče. Dokonce jsme se ocitli na jejich svatbě, kde se hojně tancovalo a hodovalo. Celým příběhem nás opět provázely písničky, které jsme s chutí doprovodili na hudební nástroje a obdivovali maminky, které brilantně zahrály na xylofony a metalofon. A ani tentokrát nechyběla výtvarná chvilka. Kluci a taínci vyrobili hrůzostrašného divočáka, kterého zdolali jako Bivoj a hrdě se s ním vyfotili. Holky a maminky si zase se zaujetím vyzdobily šaty, ve kteých Libuše věštila. Oba atributy si můžete prohlédnout v atriu MŠ. A kdo na hrátkách byl, jistě si vzpomene a zanotuje třeba tuto: ,,Krok byl otec moudrý a neměl stínu na duši, vychoval tři dcery, Kazi, Tetu, Libuši...."

P2260040 P2260086 P2260102 

Malá technická univerzita

Předškoláci z naší Školičky prošli 4 dílným projektem Malé technické univerzity, jejíž hlavním cílem je technické vzdělávání dětí. Jednalo se o lekce - Stavitel města, Malý architekt, Malý inženýr a Stavitel mostů. Projekt kombinoval technickou práci z reálného světa, hru a zábavu. MTU vedla děti k praktickému myšlení, využívání a získávání vlastních životních zkušeností, a hlavně k získávání pozitivního vztahu k technice. Děti se v jednotlivých lekcích s podporou instruktorů, společných her a práce s oblíbenou stavebnicí LEGO DUPLO dozvěděly, jak funguje svět kolem nás. A také zjistily, že technika je zábavný obor, ve které se dá objevit spousta nových věcí.

P1250505 P2080150 P3010164 

 

Návštěva paní Zimy v naší školce 

Ve středu 30.1. byl do tříd naší mateřské školy doručen zvláštní dopis. Byl od paní Zimy, která má na starosti sníh, led a mráz. A protože celý leden sledovala, jak si o zimě a jejích radovánkách ve školce povídáme, jak zpíváme zimní písničky, zkoušíme si zimní sporty a vyrábíme zimní obrázky, rozhodla se nás - děti - potěšit. Bohužel, sněhové mraky byly ještě na cestě, takže místo sněhu nám připravila na zahradě dobrodružství vedoucí k pokladu.

Na zahradě jsme nacházeli kamarády paní Zimy - vločky Snížka, Mrázka, Prašana, Sněženku, Vločáka, Sníhmajstra, Vločandu a Zimnici - které nám zadávaly různé úkoly (napříkald zpívání zimní písně, jízda na běžkách, stavění sněhuláka, házení koulí na cíl, rozpoznávání arktických zvířat, zdobení keře vločkami atd.) a na konci cesty na nás čekala sama paní Zima s pokladem - omalovánky a něco dobrého na zub.

Paní zimě i jejím kamarádům jsme patřičně poděkovali a těšili se na pořádnou sněhovou nadílku. A ta opravdu za pár dní přišla.

P1300566 IMG 5709 IMG 20190130 105831

Stavitel města - Malá technická univerzita (MTU)

V první části 4 dílného cyklu se děti seznámily s mapou a se základy kartografie, dozvěděly se, kdo sestavuje mapy, jaká barva na mapě co znamená, co jsou to piktogramy. Ty si děti hned zkusily najít na mapě.

Poté se děti rozdělily do čtyř menších skupin a dostaly části plastické mapy, kterou složily dohormady. Z postavených částí pak složily celou mapu. Dále si děti vyzkoušely i práci stavitelů, když na místech, kam předtím umístily piktogramy (např. nemocnice, lékárna,....), stavěly z lega odpovídající budovy. Každá skupina pak své stavby graficky znázornila na své papírové mapě.

Za úspěšné absolvování tvůrčího dopoledne udělila MTU všem absolventům - předškolákům - titul Stavitel města. Program se dětem velmi líbil a již se všichni těší na pokračování.

P1110196 P1110189 P1110232

Hrátky - putování za praotcem Čechem.

V úterý 20. 11. se konali naše tradiční školičkové hrátky s malováním. A protože celoroční téma zní ,,Máme rádi naši zemi", v hrátkách jsme se rozhodli vydat se rovnou k jejímu zrodu a to hluboko do našich dějin. Nejprve to vypadalo, že se nás vydá na putování jen pár, ale nakonec se třída zaplnila a mohlo se vyrazit. Nejprve jsme se seznámili s osudem bratrů Čecha a Lecha a poté si společně zpívali, bojovali, diskutovali, cestovali a v neposlední řadě také malovali. Teď už víme, jak se jmenuje hora, ze které pohlédl praotec Čech a pravil: to je ta země zaslíbená, tady budeme žít. A jak bude naše pověst pokračovat? To se dozvíte na dalších hrátkách.

PB200001 PB200011 PB200032

 

 

Školička na Lehovci oslavila 100 let vzniku republiky.

Ve středu 24. 10. 2018 bylo v MŠ Lehovec rušno. Přestože si s námi počasí pohrávalo, na školičkové zahradě proběhla zábavně naučná hra, věnovaná 100letému výročí vzniku naší republiky. A bylo to opravdu výjimečné. Plnili jsme úkoly a dostávali za ně papírové klíče. Sedm splněných úkolů, sedm klíčů. Číslo 7 zde není náhodou, neboť tolik klíčů je potřeba k otevření korunní komory, kde je uložen náš národní poklad - korunovační klenoty.

A opravdu, kdo splnil všechny úkoly, mohl si prohlédnout korunovační klenoty, které střežil samotný sv. Václav. Většina disciplín byla doplněna zajímavými informacemi z naší historie, a tak jsme si nejen hráli, ale spolu s rodiči a staršími sourozenci se dozvěděli i mnoho zajímavého.

Připoměnli jsme si prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, poznávali naší vlajku, dopídili jsme si, kde můžeme vidět dvouocasého lva a jak vlastně k druhému ocasu přišel, poznali jsme lípu, náš národní strom, a už víme, co je to fidlovačka. Statečně jsme se poprali s odemykáním sedmi klíčů, které byly naším posledním úkolem. Ale odměna stála za to. Mohli jsme si vyrobit svou královskou korunu a za drobný peníz si koupili perníčky v podobě klíče nebo našeho ducha školky Lehováčka a muffiny s malou českou vlaječkou.

Tato hra věnovaná naší republice je pouhým začátkem dalších neméně zajímavých akcí. Školičkou Lehovec bude celým letošním školním rokem prolínat projekt ,,Máme rádi naši zemi". Celý rok se budeme seznamovat s naší zemí a jejími krásami. V šatně každé třídy visí námi vyzdobená mapa ČR, do které si zaznamenáváme místa, která navštěvujeme se školkou, rodiči, prarodiči nebo známými.

V každé mapě je již nyní vyznačen Pražský hrad, na který se byli podívat naši předškoláci. Tyto mapy a výtvarná díla vztahující se k naší republice a Praze 14 budou v květnu vystavena v atriu naší mateřské školy.

Na jaře pak proběhne hra pro rodiče a děti zaměřená na poznávání nejbližšího okolí - tedy Prahy 14. Věříme, že hra bude mít stejný úspěch, jako ta, která proběhla v minulých dnech.

PA240001 PA240010 PA240083

Seznamovací odpoledne - říjen 2018

Na začátku října proběhly na třídách seznamovací dny. Každá třída si odpoledne připravila pro děti a jejich rodiče nějakou společnou zábavu. A tak se tvořilo, zpívalo, tančilo, plnily se různé úkoly a dokonce se i opékaly buřtíky. Ať tak či tak, děti, rodiče i učitelé se mezi sebou zase o trochu víc  poznali a skvěle tak nastartovali nový školní rok. Tak ať se nám všem společně daří.

phoca thumb l dscn1867 phoca thumb l pa020143 phoca thumb l pa100504 

Cirkus zvířátek aneb rozloučení s předškoláky

Zvířátka se chtěla učit číst a psát, tím pádem se zcela lidem vyrovnat. Tak jsou ode dneška školou povinná, vždyť všechno jednou končí a nové začíná.

Rozloučení s předškoláky odcházejícími z MŠ bylo v rámci celoročního projektu ,,Máme rádi zvířata" jak jinak než o zvířátkách. A ne jen tak ledajakých, ale přímo cirkusových.

Na středu 13. 6. jsme se ve školce všichni moc těšili a na tento den se také zodpovědně připravovali. Paní učitelky vymýšlely scénář vystoupení a kreslily kulisy, děti pilně a s nadšením trénovaly a rodiče připravovali svým zvířátkům padnoucí obleky. Když nastal den D, trošku jsme se zalekli dopoledního neutuchajícího deště, ale nakonec se vše v dobré obrátilo a cirkusová zvířátka společně s klauny mohla vyběhnout na scénu. Podívaná to byla opravdu náramná. Viděli jsme kousky doposud nevídané. Zvířátka zpívala, recitovala, cvičila a předváděla akrobatické kousky s obručemi, míči i tyčemi. Principál cirkusu pak všechna zvířátka pasoval na školáky a naposledy jsme si společně i s rodiči zatančili. A jaké to bylo překvapení, když nám na závěr vylétly nad hlavu konfety a objevil se krásný dort - mňam, ten byl dobrý. Rodiče utřeli slzičky dojetí a plni zářitků odcházeli domů. Ne tak ale děti! Ty zůstaly ve školce na zvířecí noc.

Trošku jsme si všichni odpočinuli při pohádce Madagaskar, navečeřeli se a poté na nás čekalo další překvapení. Sám král zvířat nám zanechal dopis a my zjistili, že se musíme vydat po jeho stopách hledat poklad. Tak rychle obléknout a jde se ven. U každé stopy jsme museli splnit nějaký úkol ze světa zvířat. A když jsme došli ke Kyjskému rybníku, našli jsme část pokladu - ukryté baterky. Ty se nám náramně hodily, protože se už začalo stmívat a na zahradě jsme si tak mohli posvítit na další ukryté překvapení. Pak už jsme zbití jak psi, moudří jak sovy a mazaní jak lišky hupsli do pelíšků, zavřeli oči a dobrou noc. Ráno jsme si k snídani pochutnali na výborném perníku, který nám připravily paní kuchařky a začali jsme vše vyprávět našim mladším kamarádům. A že těch zážitků bylo.....

P6130018 P6130040 P6130079

Zvířecí kouzelná zahrada se sportováním

Vyvrcholením celoročního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky bylo sportovní setkání zvířátek s dětmi a jejich rodiči na školičkové zahradě v pondělí 28. 5. Pro děti si zvířátka připravila spoustu sportovních disciplín, které malí sportovci i se svými rodiči bravurně zvládli.

U opičky Darji děti proběhly ,,opičí dráhu", ježek René děti učil házet míčem na cíl, u kobylky Gabči skákaly panáka, u zaječice Léni překonaly trasu v pytlích, beruška Simča si připravila slalom na koloběžce, veverce Jítě děti za pomocí rodičů přinesly spoustu oříšků, slonice Iva si libovala pod stříkající vodou, kterou na ní děti vydatně stříkaly, zebra Lucka si připravila skoky přes pruhy a sestavování přechodů pro chodce, tygřici Verče poháhaly děti lovit kořist a nejtěžší úkol je čekal od žirafy Markéty - chůze na chůdách.

Dětem notně pomáhali při plnění sportovních úkolů rodiče a společně si užili spoustu legrace. Na konci trasy čekala na děti drobná odměna a hlavně velká radost, že všechny zvířátkové úkoly zvládly :-) 

P5280634 P5280657 P5280695 

 

Olympijský pětiboj 3 školek

V úterý 29. května jsme se opět sešli na již 3. ročníku školkového pětiboje. Stejně jako v letech předešlých se zúčastnily MŠ Lehovec a Zelenečská a nově jsme mezi námi přivítali i MŠ Sadskou. Všechny tři školky se mohou pyšnit svými schopnými sportovci, kteří s nadšením a velkou energií přišli reprezentovat svou MŠ. Olympiádu jsme zahájili oběhnutím čestného kolečka s vlajkami a pochodní, zapálili jsme olympijský oheň a společně si zazpívali českou hymnu. Všichni sportovci soutežili v těchto individuálních disciplínách - skok z místa, hod do dálky tenisovým míčkem, běh na 30 metrů. Paní učitelky z jednotlivých škol měly za úkol měřit, zapisovat, korigovat vše kolem a dohlížet na dodržování všech pravidel a také pitného režimu! Na závěr olympiády přišly na řadu týmové disciplíny - štafeta a přetahování lanem. Právě u závěrečného přetahování došlo na velmi bouřlivé fandění a emotivní prožití závodu. Všemi očekávané vyhlášení výsledků nastalo záhy. všechny děti byly oceněny diplomem a drobností, pochváleny za skvělé výkony a také týmovou spolupráci. Ti nejlepší dostali medaile a každá ze školek se umístila na stupni vítězů a obdržela sportovní pohár, se kterým se ve své školce jistě s radostí pochlubí.

 P5290726 P5290796 P5290847 

Týden malých záchranářů

V týdnu od 14. 5. - 18. 5. 2018 proběhl v naší Školičce projekt s názvem Týden malých záchranářů. Postupně jsme se vžívali do rolí záchranářů, lékařů, policistů a hasičů. Trénovali jsme vyprošťování, obvazování zraněných, transport do nemocnice, zkoušeli jsme nabrat tekutinu do injekčních stříkaček, naučili jsme se čísla na jednotlivé složky záchranného systému, povídali jsme si o těžké práci záchranných složek i o tom, jak předcházet různým nebezpečným situacím.

Vyvrcholením týdne byly návštěvy policie s policejním autem a záchranáře se sanitkou příme ve Školičce. Prozkoumali jsme důkladně sanitku, měli jsme možnost povozit se na vozíku a vyzkoušet si některé záchranářské pomůcky. Se členy policie jsme si vyzkoušeli policejní vesty a helmy, policejní pouta i práci s obuškem. Také nám byly sejmuty otisky dlaně jako opravdovému pachateli. Už tedy víme, že se nevyplácí zlobit paní učitelky a brát dětem hračky. Na všechno se totiž přijde....

P5140086 P5160202 P5160217

Za zvířátky na dvoreček

I poslední letošní hrátky byly věnovány zvířátkům. Tentokrát jsme však nemuseli cestovat daleko, navštívili jsme totiž domácí zvířata. Začali jsme trochu netradičně. Z minulé africké výpravy jsme si přivezli maličkého gekona, a tak jsme si s ním hned zapěli, zatančili a zahráli na kelímky s gumičkami. Poté jsme se už věnovali opravdovým domácím zvířátkům. Za doprovodu školičkového orchestru jsme si o nich zazpívali, zahráli si na hudební nástroje a seznámili se s jejich řečí. A jako vždy, došlo i na šikovné ručičky. Přestože nás bylo méně než obvykle (zřejmě z důvodu velké nemocnosti), na náladě a pohodě nám to rozhodně neubralo. Alespoň jsme měli tentokrát dostatek času na výrobu papírových pejsků a kočiček. Tímto jsme uzavřeli letošní kapitolu hrátek, protože v následujícíh jarních měsících nás čeká spoustu jiných akcí a projektů. Příští rok na hrátkách AHOJ.

P3200300 P3200317 P3200332

Zimní olympiáda

Zatímco v jihokorejském Pchjongčchangu bojovali sportovci ze všech koutů světa o olympijské medaile, v naší Školičce v týdnu od 19. - 23. 2. probíhala také zimní olympiáda. A tak se na všech třídách lyžovalo na všechny způsoby, rychlobruslilo i krasobruslilo, bobovalo a hrál hokej. Také už víme, co znamená hrát fair play, že každý sportovec se musí o své tělo správně starat a také to, že není úplně nejdůležitější porazit druhého, ale zejména vyhrát sám nad sebou. Po celou dobu jsme fandili našim sportovcům a medaile Ledecké, Samkové, Sáblíkové a dalších jsme náležitě oslavili. A že nám během olympiády nenapadl sníh? Nevadí, i tak jsme si to náležitě užili a všichni si odnesli spoustu sportovních zážitků a také památeční diplom.

phoca thumb l img 28051  phoca thumb l p21900141  phoca thumb l p22207441

Za zvířátky do Afriky

I tentokrát jsme se na hudebních hrátkách vydali za doprovodu našeho školičkového orchestru za zvířátky. Cestovali jsme ovšem mnohem dál. A protože Afrika je opravdu hodně daleko, rozhodli jsme se letět letadlem. Úspěšně jsme všichni prošli pilotním výcvikem a mohli se tak při zpěvu písničky přepravit na nejteplejší kontinent.

Jé, kdopak nám to mává z palmy? Jsou to opice, které roztančí každá muzika, a tak jsme si společně hned zatančili. To jsme ještě nevěděli, jak těžká cesta pralesem nás čeká. A i když překážky, jež nám odvážně připravili rodiče z vlastních těl, vypadali dost nebezpěčně, všechny děti je odvážně zdolaly. Hleďme, kdo si to v dáli pochoduje? Ano, je to ten největší tlustokožec s chobotem. I se slonem jsme si zazpívali a také si zahráli na hudební nástroje. Sladit bubny, ozvučná dřívka, trubky a tamburíny za doprovodu piana s hobojem, byla velká hudební výzva, které jsme se ujali se ctí. A abychom si život slonů užili se vším všudy, narostl nám všem během chvilky dlouhý chobot, se kterým jsme si užívali všechny sloní radosti i útrapy.

Čas vyhrazený pobytu v Africe se nám pomalu krátil, když jsme dorazili k řece Nil plné strašlivých a hladových krokodýlů. I když jsme věděli, že jsou to naše papírové výrobky, šel z nich opravdu strach. O to víc, když se mezi nimi v bahně rochnil i krokodýl živý! Proto jsme si při zpěvu poslední písničky dávali velký pozor, aby nikdo z nás nepřišel k úhoně.

Z dálky nás celou dobu pozoroval gekon s připravenou písničkou. Ale protože čas je neúprosný a návštěva Afriky se nám prodloužila déle, než jsme čekali, setkáme se s gekonem a dalšími zvířátky na příštích hrátkách.

P2060155 P2060212 P2060269

 

Rekonstrukce kuchyně

Naše škola prochází v posledních letech postupnou rekonstrukcí, však si to po tolika letech provozu opravdu zaslouží. Po zateplení, díky kterému získala Školička nový růžovobílý vzhled, a celkové elektro rekonstrukci došlo v letošním roce také na kuchyň.

Rekonstrukce začala počátkem listopadu. A protože nešlo jenom o výměnu starého kuchyňského vybavení za nové, ale také o náročné stavební práce, ozývaly se ze školky kormě hlasů dětských i hlasité stavební stroje. Výměnou postupně prošly silnoproudé i slaboproudé rozvody, odpadní trubky, podlahy (včetně vykopání starých betonů a pokládky nových dlažeb a obkladů) a také vzduchotechnika. Je jasné, že se tak rozsáhlá přestavba při plném provozu neobešla bez drobných problémů. První velký otazník visel nad otázkou: Kde se bude vařit? S tím nám pomohl koletkiv MŠ Hostavice, který přijal naše paní kuchařky mezi sebe a poskytl jim tak azyl pro přípravu obědů.

Se stíženými pracovními podmínkami se musel vypořádat celý kolektiv MŠ. Příprava svačin ve stísněných prostorech, přejezdy kuchařek mezi školkami, vytírání několikrát denně celé budovy včetně utírání prachu a mnoho dalších prací spojených s rekonstrukcí je jen ukázka toho, že to bylo období opravdu náročné. Další starosti nám přidělaly nefunkční zvonky na celé budově, které se při rekonsrukci nedopatřením poškodily. Naštěstí jsme (také díky skvělé spolupráci s rodiči) i tuto nepřevídatelnou situaci nakonec vyřešili. A to, že jsme vše zvládli i bez dvou dlouhodobě nemocných pracovnic provozu, svědčí o týmové sounáležitosti a odhodlání udělat pro školku vše, co je v našich silách. Také učitelky s dětmi, hlavně z přízemních tříd, se musely obrnit notnou dávkou trpělivosti. Zejména v předvánoční slavnostní atmosféře nám sbíječky s tóny vánočních koled moc neladily.

Přes Vánoce jsme si však všichni odpočinuli a do ledna už netrpělivě okukovali nové prostory a vybavení kuchyně. Kromě krásného a zcela nového prostředí máme v kuchyni také mnohem více odkládacího prostoru, jako jsou skříňky a police na koření či kout na porty. Z vybavení je to například:  nový konvektomat, digitální pánev, několik nerezových lednic, chladící box, myčka černého nádobí a velká digestoř. Radost nám udělaly také nové servírovací vozíky.

Tímto bychom rádi za celou školku poděkovali všem rodičům za podporu a trpělivost, kterou určitá nekomfortnost jistě vyžadovala. Další díky patří MŠ Hostavice za ochotu a skvělou spolupráci. A v neposlední řadě děkujeme zřizovateli, který našel v rozpočtu cestu k naší nové supermoderní kuchyni.

Nyní postupně ochutnáváme první jídla z naší krásné nové kuchyně. Vždyť kde se dobře vaří, tam se dobře daří. A naše paní kuchařky umí vaři moc dobře!

A na co se může na Školička těšit v rámci plánovaných rekonstrukcí dále? Všichni pevně věříme, že to bude právě zahrada, která se dočká v blízké budocnosti celkové proměny.

P1290027 P1290048

 

O vánoční hvězdě

Jak jenom pomoci zatoulané smutné hvězdičce, která by se chtěla stát kouzelnou vánoční hvězdou? Tak těžký úkol čekal na všechny, kteří se sešli na vánočně nazdobené zahradě naší školky. Ale protože jsme se na vánoční svátky všichni pečlivě připravovali, věděli jsme, jak na to. Děti společně s rodiči složili hvězdě spoustu krásných básní, při jejichž čtení se v očích hvězdičky zableskly první jiskřičky. A když se děti s rodiči pustili do plnění vánočiních zvyků a tradic, to už hvězda začala zářit radostí. Naučila se například, jak pouštět po vodě svíčky ve skořápce, plést vánočku, chytat vánočního kapra, házet střevíce a mnoho dalšího. Ze smutné hvězdy se stala rázem kouzelná vánoční hvězda, a tak jsme hned vyzkoušeli její nadpřirozené schopnosti a každý z nás myslel na naše nejtajnější přání. Všichni věříme, že se nám jednou opravdu vyplní. Na závěr jsme si za doprovodu piana, flétny a zvonečků zazpívali koledy. A když jsme se s vánoční hvězdou loučili, pod rozsvícený stromeček se snesly z nebe malé dárečky pro všechny dětičky. Zázrak? Možná.....

Naše vánoční setkání se jistě líbilo i Ježíškovi, protože druhý den ráno nás v každé třídě pod stromečkem čekalo plno dárků. A pak už se jen rozbalovalo, hrálo, mlsalo a radovalo.

PC200104 PC200168 PC200244

 

Podzimní hra a hrátky

Máme rádi zvířata, tak zní naše celoroční školičkové téma, a proto nás zvířátka provázela i dvěma listopadovými akcemi.

Jako první se konala podzimní hra na zahradě. A i přesto, že podzimní počasí je někdy opravdu náladové a hra se musela několikrát odložit, nakonec se podařilo najít vhodný nedeštivý den. To už byl ježek František i se svými záludnými úkoly plně připravený na děti i jejich rodiče.

O pár dní později jsme se společně setkali na hudebních hrátkách ve třídě, to už si mohlo pršet, jak chtělo. A protože se právě příroda ukládá k zimnímu spánku, vypravili jsme se prozkoumat les a jeho zvířecí obyvatele. Prošli jsme lesem plným roztodivných zvuků, o které se postarali naši rodiče, cestou potkali vejra, ježka a donce lišku, která právě uklízela své doupátko. S každým zvířátkem jsme si zanotovali písničku (tu jsme mimochodem bravurně zvládli zahrát i na hudební nástroje), zaměstnali jsme šikovné ruce a vyrobili si zvířátka z papíru a na závěr si také společně zatančili. Nálada byla jako vždy radostná a my se už těšíme na další setkání se zvířátky.

 phoca thumb l pb070045  phoca thumb l pb090052  phoca thumb l pb090058

 

Týden zdraví - říjen 2017

V týdnu od 16. - 20. října jsme se společně věnovali tomu nejdůležitějšímu co máme - našemu zdraví. Povídali jsme si nejen o tom, jak se lépe chránit před nemocemi a nebezpečnými situacemi, ale také jak se kvalitně a vyváženě stravovat. Právě zdravá výživa byla hlavním tématem interaktivního pořadu Hrátky zdravé pětky, při kterém si děti zatančily, hrály pohybové hry, tvořily zelenino-ovocné obrázky, ale hlavně se dozvěděly, které druhy potravin by si měly dopřávat často a které jen vyjímečně. A protože k základní hygieně našeho těla patří i čištění zubů, navštívila nás paní dentistka, která nám ukázala, jak správně na to. 

PA180490 2  PA190615  PA200627

 

Seznamovací dny - říjen 2017

Už se známe zase o něco lépe! Jako každý rok, tak i letos proběhly první říjnový týden seznamovací dny. Pro děti a jejich rodiče si učitelé připravili různorodé programy spojené s třídním maskotem. A tak na nástěnkách visely pozvánky na želví a žabí setkání, čertí táborák či pavoučí dílničku. Děti předvedly rodičům krátké programy plné písniček, říkadel či tanečků, které se stihly během měsíce září naučit, plnily různé úkoly, nebo si na třídách tvořily drobné výrobky. A ty třídy, které bláznivé podzimní počasí nezahrnulo sprškou kapek, mohly dokonce na zahradě slavnostně zažehnout oheň přátelství a opéct si na něm buřtíky nebo jiné pochutiny.

phoca thumb l img-20171002-wa00071  phoca thumb l pa0301421  phoca thumb l pa0502101

 

Indiáni na Lehovci - červen 2017

Na přelomu května a června jsme se rozhodli navštívit dalekou Ameriku a její původní obyvatele - indiány. V třínedělním projektu jsme se dozvídali zajímavé informace o životě indiánských kmenů, společně s nimi jsme si vyráběli zbraně a lovili bizony, stříleli z luku, plížili se, vyráběli si čelenky, bubnovali na drumbeny a u ohně tančili opravdovské indiánské tance.

Vyvrcholením celého projektu bylo závěrečné indiánské loučení s předškoláky a jejich pasování na školáky. Nebylo to však jen tak - indiáni museli své dovednosti prokázat před samotným indiánským náčelníkem Ryšavou liškou a radou starších. Ovládnutí indiánských tanců, zpěvu i samotnéha jazyka - to vše museli malí indiáni z kmene Lehoveckých špuntů obhájit. Nakonec se jim to povedlo a náčelník společně s indiánkami dětem předal zaslouženou odměnu - náhrdelník se zvířecím zubem, jejich portfolia a další drobné dárky. Po smlsnutí si na dortu se v podvečerních hodinách vydali indiánští školáci na cestu do lesa za pokladem, který jim ukryl sám šaman. Poklad se podařilo najít a po jeho rozdělení děti čekala závěrečná zkouška statečnosti - přespání ve školičce. I tento úkol indiáni zvládli, a tak už je jejich náčelníci mohou bez obav vypustit na další životní cestu.

P6130171 P6130320 P6130220

 

Školkový pětiboj 3 školek - květen 2017

Vyvrcholení sportovního týdne se konalo v pátek 19. 5. Vybraní předškoláci se účastnili druhého ročníku Olympiády 3 školek, která se konala na sportovním hřišti v Hloubětíně. S dětmi ze sousedních školek si předškoláci změřili síly ve skoku, hodu, běhu, přetahování a štafetě. Atmosféra byla strhující a děti předvedly opravdu skvělé výkony.

A přestože víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, i letos se můžeme pochlubit 1. místem a získaným zlatým pohárem.

P5190347  P5190413  P5190444

Výlet do Mirákula - květen 2017

Ve středu 17. 5. jsme odjeli s našimi natěšenými předškoláky do parku Mirákulum ve středočeských Milovicích.

Před otevřením jsme se stihli ještě posilnit a pak už hurá na nejrůznější atrakce. Vyzkoušeli jsme obří trampolíny, lanová centra, prolézačky, klouzačky i tobogány, navštívili kontaktní minizoo a také jsme si prošli naučnou lesní stezku. Bylo toho tedy více než dost a k tomu nás ještě celé dopoledne pozorovalo sluníčko z modré oblohy. No prostě paráda.

A i když by děti chtěly ještě na další a další průlezky, museli jsme všichni v poledne nasednout do autobusu a vyrazit do školky na oběd - však nám při tom řádění také pěkně vyhládlo.

IMG 0083  P5170267  P5170281

Slet čarodějnic - duben 2017

I přes nepřízeň počasí se dne 26. 4. slet lehoveckých čarodějnic uskutečnil. Malé čarodějnice a čarodějové byli nejdříve z čarodějné vrchnosti trochu nesví, ale nakonec se při plnění úkolů všichni skamarádili.

Malé čarodějnice kreslily pavouky, poznávaly po hmatu oblíbené domácí mazlíčky čarodějnic, lovily pavouky, vybíraly hmyz ze slizové polévky, házely zvířátka do houpací sítě, létaly na koštěti a musely si zapamatovat kouzelné obrázky a jména jednotlivých čarodějnic. Jestlipak si na ně ještě vzpomínáte?

phoca thumb l p42600701  phoca thumb l p42600951  phoca thumb l p42601071

Rodinné čtení v MŠ - březen 2017

V rámci projektu ,,Celé Česko čte dětem", do kterého je naše školka zapojena, jsme v měsících únoru a březnu pozvali rodiče do školky na předčítání pohádek pro děti. A protože této příležitosti využilo opravdu jen poskrovnu maminek, o to více bychom jim chtěli poděkovat. Děti všechny maminky s nadšením přivítaly a seznámily se s krásnými novými knihami a jejich pohádkovými hrdiny. DĚKUJEME.

P3130834 P3210080 P3290350

Pracovní ruch ve školce - březen 2017

V měsíci březnu panoval u nás v mateřské škole čilý pracovní ruch. V rámci projektu Ten dělá to a ten zas tohle se zpracovávalo v každé třídě odlišné téma.

Na třídě A - malí architekti vypracovávali stavební plán a návrhy domů, po vybagrování základů položili zedníci základovou desku a již se stavělo. Z kostek, papírových krabiček, víček, dřívek ale i z opravdových cihel. Dorazili i tesaři, pokrývači, vodaři, elektrikáři, malíři....prostě všichni, kteří jsou potřeba při stavbě domu.

Od zrníčka ke chlebíčku - tak znělo téma mravenců ze třídy B, kteří nejdříve zorali pole, zaseli zrníčka a když obilí vrostlo a dozrálo, tak sklidili a vymlátili. Zrna umleli v mlýně a s plnými pytli mouky odjeli k pekaři. A pak už se vesele peklo. Čerstvý chléb a kynuté koláčky provoněly celou školkou a odpoledne děti připravily ochutnávku pro rodiče.

Třída C se proměnila v opravdovou truhlářskou dílnu. Děti se nejříve důkladně seznámily s různými druhy dřeva a prozkoumaly všemožné pracovní nástroje. A s nimi řezaly, zatloukaly, hoblovaly i brousily. Ale také zjišťovaly, kde se vlastně dřevo bere, proč jsou lesy tak důležité a kolik věcí okolo nás je ze dřeva. Na závěr si děti za pomoci paní učitelek vyrobily kompletně vybavený pokojíček.

Děti ze třídy D provázel v projektu malý zahradník popleta, kterému děti pomohly připravit půdu, zasadit semínka obilí, trávy, zeleniny i kytiček. Společně také okopávaly, plely i zalévaly. Tím to ale neskončilo. Na kytičky přilétly pilné včelky a děti společně zjišťovaly, co všechno musí  zvládnout, než nám dají ochutnat sladký med.

Na třídě E  se dali do šití nových kalhotek pro krtka. S prací dětem pomáhali zvířecí kamarádi - žabka, čáp, ježek i mravenci se svým tkalcovským stavem. Za pomoci raka se podařilo kalhotky nastříhat, ušít i ozdobit výšivkou. Práce to byla náročná, ale výsledek stál za to.

V atriu školky jsme pak z celého projektu uspořádali výstavu spojenou z dražbou výrobků. Za vybrané peníze zakoupíme hru pro našeho nemocného kamaráda Matěje.

P3310369 P3310375 P3310377 P3310378

Ten umí to a ten zas tohle....2 (hudební hrátky) - únor 2017

Letos jsme se již po druhé sešli na hudebních hrátkách v rámci celoročního projektu ,,Ten umí to a ten zas tohle" a tentokrát jsme se vydali za ševcem a kominíkem. A protože jsme s hudbou kamarádi, u ševce jsme si nejenom ušili řádné boty, ale také si každý z nás zahrál na nějaký hudební nástroj a bravurně jsme zvládli kánon i obtížné říkadlové rondo. Poté jsme se vydali na další písničkovou cestu za kominíkem. Po cestě jsme vymetli všechny komíny a za dobrou práci jsme se odměnili tancem. Na závěr jsme si společně opět zazpívali píseň pana Wericha za skvělého doprovodu našeho školičkového orchestru.

 DSC0935  DSC0937  DSC0966

Vánoční světýlka - prosinec 2016

V úterý 13. 12. děti z naší MŠ rozsvítily vánoční lucerničky a lampiony, které jim posvítily na cestě za vánočními tradicemi a zvyky.

Děti si ulovily rybičku, kterou pak vyzdobily různobarevnými vzory. Spolu s rybičkou se děti vydaly prozkoumat odlitky z olova, které měly ty nejroztodivnější tvary a děti v odlitcích viděly nejrůznější zvířátka, květiny, stromy, klíče, nebo dokonce vílu, dětská fantazie v šeru předvánočního večera byla veliká. Na cestě jim svítily svíčky ukryté v ořechové skořápce, vyzkoušet si také mohly, jak vdavek chtivé dívky házely střevícem nebo jak těžké je najít vánoční hvězdičku v rozkrojeném jablíčku.

Na konci putování došly děti až k betlému, kde Ježíškovi zazpívaly vánoční koledy. Děti u Ježíška v naší rybářské síti zanechaly své krásně vyzdobené rybičky, aby jim ještě nějaký čas připomínaly společný zážitek a za svou práci si na památku a pro štěstí odnesly andílka.

 DSC0630   DSC0635

Ten umí to a ten zas tohle... (hudební hrátky) - listopad 2016

ozývala se v úterý 29. 11. z naší školičky píseň pana Wericha. Děti písničku sice moc neznaly, ale o to více si ji užívali naši rodiče, kteří se s námi zúčastnili letošních prvních hudebních hrátek. Společně s nimi a se školičkovou kapelou jsme se nejdříve vydali za krejčím. Pomohli jsme mu ušít kalhoty, zalátali jsme všechny díry a každý z nás si ušil něco pěkného na sebe. Pak jsme se přeměnili v kováře a kovářky, rozdělali si oheň, zahřáli kovadliny a už se ze všech stran ozývalo bouchání a klepání celého kovářského cejchu - však nás také bylo! A ty výrobky - hřebíky, podkovy, meče, mříže, ozdobné svícny....

A jak už to u nás chodí, při práci jsme si pěkně zazpívali, zatančili, zahráli na netradiční hudební náístroje a s pocitem dobře vykonané práce jsme se po setmění spokojeně vydali domů.

Hudební hrátky s návštěvou u krejčího a kováře odstartovaly náš letošní celoroční projekt ,,Ten umí to a ten zas tohle" a za dalšími řemeslníky se spolu vydáme zase v lednu.

  DSC0463  DSC0526 DSC 0431

 

Přípravy broučků na zimu - říjen 2016

- tak zněl název naší školkové podzimní hry na zahradě. Podzim už je v plném proudu, příroda se oblékla do barevného kabátku a některá zvířátka se pečlivě připravují na příchod zimy. Své o tom víme i my na Lehovci, a tak jsme si ve středu 19. 10. vyzkoušeli, co všechno musí obstarat svatojánští broučci, než se zachumlají k zimnímu spánku.

Společně s rodiči jsme vyráběli lucerničky, procvičovali se v letu, pomáhali kmotřičce rovnat dříví a také vyráběli koláčky ze slaného těsta. Nakonec jsme v připravené světničce přebrali potřebné zásoby na zimu a teď ať si klidně mrzne!

Odměnou nám byly opravdové makové koláče, které napekly naše paní kuchařky a také vyřezávaní broučci, kteří nám budou připomínat příjemně strávené podzimní odpoledne.

PA190677 2  PA190685 2  PA190696 2

 

Seznamovací dny  - září 2016

proběhly v posledním zářijovém týdnu. A protože slunečné a teplé počasí přímo vybízelo k venkovním radovánkám, dvě z našich tříd se rozhodly uspořádat táborák pro rodiče s dětmi. Nejprve si děti společnými silami nasbíraly v nedalekém lesoparku dříví (tedy spíše klestí), a protože se do akce zapojili i někteří rodiče, a podělili se s námi o svou část zásob na zimu, mohli jsme se pustit do školkového táboření.

Za třídou A - koťaty, dorazil na táborák sám kocour Mikeš a mravenečkům ze třídy B zase zpříjemnil odpoledne jejich kamarád Ferda Mravenec. Obě třídy předvedly rodičům své třídní rituální říkanky a písničky a poté plnily úkoly od pohádkových maskotů. Na závěr nechyběly medaile a hlavně voňavé buřtíky, které si děti nad praskajícím ohněm za pomoci rodičů opekly.

Ale také ostatní třídy si užily příjemné odpolední chvilky. Na třídě C u včelky Máji to při zdolávání přeletu nad rozkvetlou loukou a sbíráním pylových knedlíčků jen bzučelo. A pro děti a rodiče ze třídy D přichystal jejich psí kamarád překážkovou dráhu a nelehký úkol, a to vyrobit si masku pejska. Ze třídy E se zase linula vůně již od rána, děti tam totiž připravovaly pro rodiče občerstvení v podobě čokoládových muffinů. To bylo překvapení, když děti v kuchařských zástěrkách odpoledne servírovaly rodičům vlastnoručně připravené dobroty!

Zkrátka jsme si všichni užili příjemné odpoledne, kde jsme měli možnost se společně zase o trochu lépe poznat a vzájemně si popovídat. Už teď se těšíme na naše další společná shledání.

phoca thumb l 20160927 093350 phoca thumb l p9270398 phoca thumb l p9260195

Pirátské dobrodružství s přespáním v MŠ - červen 2016

Ve středu 8. 6. jsme se my - budoucí předškoláci - rozhodli zúčastnit se neobvyklé akce - pirátského dobrodružství spojeného s přespáním přímo v MŠ.

Vše začalo kolem půl sedmé, kdy jsme přišli společně s rodiči, prarodiči či sourozenci. Nejprve jsme se museli patřičně ,,voháknout", jak by řekli piráti, a tak jsme si ozdobili trička pirátskými motivy, jako jsou lebky, hnáty, kotvy a kormidla. Pak jsme zamávali rodičům na rozloučenou a opravdové dobrodružství začalo!

Paní učitelka Markéta nám vyprávěla příběh o slavném pirátovi, Jamesi Cookovi, který kdysi dávno ztroskotal na březích Kyjského rybníka, a který někde na Lehovci zakopal poklad a vytvořil mapu, která k němu vede. Nejdříve jsme v různých třídách našli tajemnou šifru, k jejímuž rozluštění pomohly staré listiny nalezené mezi ostatním dědictvím po Cookovi. Tajemný vzkaz ,,Nohy tvé se na břehu moře boří" nás zavedl na všechna školková pískoviště, kde jsme po důkladném pátrání, hrabání a kopání našli čtyři části mapy, v jejíchž středu jsme odhalili hřiště v nedalekém lese. Sice už se šeřilo, ale vidina pokladu nás tak nadchla, že jsme se pranic nebáli vydat se třebas do nejtemnějších hlubin lesa. Tam jsme našli ukrytou lahev s další mapou, která jasně odkazovala na nedalekou lavičku s blízkým, nízko rozvětveným stromem. Najít správný strom kupodivu nebyl velký problém - okolo jsme našli lebku a další kosterní pozůstatky, zřejmě patřící poslednímu strážci pokladu. Na některé padl strach, ale ten byl rychle zažehnán nalezeným pokladem, který jsme si spravedlivě rozdělili.

Pak už jsme utíkali zpátky do školky, kde jsme si dali večeři, oslavili naši úspěšnou výpravu rychlými špunty a šli  na kutě. Někteří sice v neobvyklém prostředí usínali pomaleji, ale nikdo neplakal a zanedlouho už se všem zdály sny o dalších budoucích pirátských dobrodružstvích.

DSC 0543  P6082754

 

Oslava 40. výročí MŠ - květen 2016

Naše mateřská škola byla poprvé otevřena 1. 9. 1976, a tak jsme se rozhodli toto kulaté výročí náležitě oslavit. Školičku jsme chtěli k jejím 40. narozeninám překvapit něčím neobvyklým, proto jsme do příprav zapojili i naše rodiče a společnými silami se nám to povedlo.

Rodinné tvoření pod názvem ,,Školička mýma očima" se setkalo s velkým ohlasem, a tak naše atrium rozkvetlo nápaditými, kreativními a v některých případech až uměleckými díly. To nás moooc potěšilo. Výstavu jsme doplnili výrobky dětí z keramického kroužku. Nové nástěnky ožily výstavou fotografií z let minulých i současných, dětskou kresbou a také soutěží ,,Hádej, kdo jsem", kde si všichni mohou zkusit uhodnout, jak vypadali zaměstnanci Školičky, když byli v předškolním věku.

Ve středu 25. 5. přivítala Školička v podvečerních hodinách všechny současné, ale také hodně bývalých zaměstnanců. Byla nás plná třída a některá setkání byla po dlouhých letech více než dojemná.

Děti si oslav užily nejvíce ve čtvrtek 26. 5. při rytířské slavnosti. Zhlédly divadlo, fandily svým rodičům, kteří se učili rytířskému umění, a také si samy mohly vyzkoušet, jak těžká je rytířská zbroj. A jaká to byla rána, když se vystřelilo střelným prachem.....ještě, že jsme měli všichni pro strach uděláno. Odpoledne jsme si zpříjemnili muffinami od našich paní kuchařek, domácími slavnostními perníčky a slunečními paprsky. Doslavili jsme, ale krásné vzpomínky a vyzdobené atrium nám zůstaly! Tak ještě jednou - všechno nejlepší Školičko.

DSC 0003  P5272449 P5272453

 

Školkový olympijský pětiboj - květen 2016

V úterý 17. 5. se na sportovním hřišti v Hloubětíně konalo veliké sportovní klání. Síly v olympijském školkovém pětiboji si porovnávali zástupci předškoláků ze tří školek Prahy 14 - MŠ Chvaletická, MŠ Zelenečská a složený tým z MŠ Štolmířská a Šestajovická. A že se nejednalo o ledajakou sportovní akci, jsme poznali již při slavnostním zahájení. Nechyběla olympijská ani česká vlajka a zažehnut byl dokonce také olympijský oheň. Poté se už děti rozmístily na předem určené disciplíny a začalo se závodit.

Nejprve se soutěžilo individuálně ve skoku z místa, hodu do dálky a běhu. Na výkonech dětí bylo vidět, že se ve školkách na olympiádu poctivě připravovaly. Ve druhé části sportovního zápolení se školkové týmy vzájemně utkaly ve štafetě a v přetahování. Odhodlání, zarputilost, bojovnost, ale také vzájemné fandění, podpora a radost z pohybu - tak by se dala vyjádřit atmosféra sportovního dopoledne.

A i když se celá olympiáda odehrávala ve znamení ,,není důležité vyhrát, ale zúčastnit se", na závěr došlo na vyhlášení výsledků v jednotlivých disciplínách a také celkové umístění školek. A jak to dopadlo? No přeci úspěchem, všechny školky se totiž umístily na stupni vítězů a mohly tak nad své hlavy pozvednout obdržený pohár - našim dětem se podařilo vybojovat zlato! Všechny děti si odnesly diplom, odměnu a spoustu sportovních zážitků.

Školkový pětiboj se opravdu povedl, a tak společně věříme, že byl sice první ale ne poslední.

Sportu zdar a školkovému pětiboji zvlášť!

P5172148 P5172164  P5172245

 

 

Týden malých záchranářů - květen 2016

Na toto téma se každý rok všichni velmi těšíme. Ve školce si hrajeme na hasiče, záchranáře a policii, povídáme si o možných nebezpečných situacích, honíme zločince, učíme se poskytnout první pomoc, vzájemně se obvazujeme a léčíme se. Ti starší z nás už vědí, jaké vytočit číslo, abychom si přivolalai pomoc.

V úterý 3. 5. jsme my - předškoláci mezi sebou přivítali strážníky Městské policie, záchranáře a hasiče. Ti nás poučili, jak se máme chovat, abychom se vyvarovali nebezpečných sitací, ukázali nám i pomůcky, které potřebují ke své práci - vakuové lehátko pro zraněné, hasičský nehořlavý oblek a pomůcky pro zdolání požáru...

Mnozí z nás si mohli tyto pomůcky i vyzkoušet - lehnout si do vakuového lehátka, vyzkoušet vakuové dlahy, nasadit si hasičskou helmu, podržet si na chvíli hasičské kladivo.... Všichni jsme si z tohoto dopoledne odnesli mnoho zajímavých zážitků, ale i drobné dárky, které nám záchranáři předali.

Ve středu 4. 5. k nám do školky přijela opravdová sanitka. Nebojte, nikomu se nic nestalo! Přijel s ní záchranář (tatínek ze třídy D) - pan Schorný, o své práci nám vyprávěl a předvedl nám kompletní vybavení sanitky. Mohli jsme si vyzkoušet transportní lehátko i židli pro pacienty, omrkli jsme vnitřek sanitky a poslouchali, jak sanitka houká a bliká. Moc děkujeme!

P5031872 P5031890  P5041992

 

Není čtvrtek jako Čtvrtek - jarní hra na zahradě - duben 2016

Ve čtvrtek 14. 4. jsme se na zahradě naší Školičky pídili po tom, proč není čtvrtek jako Čtvrtek a proč se za pohádkou musí až do Jíčína. Dozvěděli jsme se, které pohádkové postavy do tohoto města opravdu patří, jak se pan spisovatel doopravdy jmenoval a proč se stal spisovatelem. Při plnění úkolů jsme cestou hledali poschovávaná písmenka, která tvořila spisovatelovu skautskou přezdívku. Přestože byla některá písmena hodně dobře schovaná, kvíz jsme nakonec vyluštili a získali odměnu, která se hodí každému malému spisovateli. Tak hurá do psaní!

P4141554 P4141575 P4141647

Krokovy dcery - únor 2016

Ve čtvrtek 25. 2. jsme se opět sešli na hudebních hrátkách s cílem proniknout do historie našich předků. Volně jsme navázali na putování praotce Čecha a ocitli se v době života tří dcer vojvody Kroka. Dozvěděli jsme se, čím se Krokovy dcery zabývaly a kde žily. S Tetou jsme ,,vytesávali" starodávné bohy z vlastních těl. Spolu s Kazi jsme se zúčastnili hrdinného dopadení strašlivé příšery - divočáka, která byla postrachem všech lidí v okolí Vyšehradu. A nakonec jsme byli svědky Libušina proroctví, nalezení Přemysla Oráče. Načež jsme se ocitli na jejich svatbě, kde se hojně tancovalo a hodovalo. Celým příběhem nás opět provázely písničky, které jsme s chutí doprovodili na hudební nástroje a obdivovali rodiče, jak brilantně zahrály na xylofony a metalofon. A ani tentokrát nechyběla výtvarná chvilka. Kluci a tatínci vyrobili hrůzostrašného divočáka, kterého zdolali jako Bivoj a hrdě se s ním vyfotili. Holky a maminky si zase se zaujetím vyzdobily šaty, ve kterých Libuše věštila. Oba atributy si můžete prohlédnout v atriu MŠ. A kdo na hrátkách byl, jistě si vzpomene a zanotuje třeba tuto: ,,Krok byl otec moudrý a neměl stínu na duši, vychoval tři dcery, Kazi, Tetu, Libuši.....".

P2251177  DSC 0351  DSC 0432

 

Týden smyslů - únor 2016

V měsíci únoru proběhl v naší Školičce týdenní projekt, ve kterém jsme poznávali naše smysly. Každá třída měla za úkol prozkoumat jeden z těchto smyslů, a tak jsme zkoumali.

Třída B ochutnávala, co je sladké, kyselé, hořké nebo slané. Prozkoumávali jsme své mlsné pusinky a kontrolovali pečlivost vyčištěných zubů.

Třída D se proměnila v místo plné roztodivných vůní jako v chaloupce babky kořenářky. Očichávali jsme různé druhy koření, zeleniny a ovoce a povídali si o tom, jak správně o svůj nos pečovat. Také jsme zjišťovali, jak důležitý úkol mají pejskové při hledání ztracené osoby.

Třída A se proměnila v ordinaci očního lékaře, kde jsme si vzájemně vyšetřovali zrak a poznávali, jaké trápení má ten, kdo nosí brýle nebo o zrak dokonce přišel. také jsme vše důkladně prozkoumali pod lupou a objasnili si, k čemu slouží mikroskop či dalekohled.

Pro ty, kteří nevidí, je velice důležitý sluch a hmat. Druhý zmiňovaný pořádně prozkoumala třída C. A tak jsme se seznámili s Braillovým písmem, vyzkoušeli jsme si své jméno v tomto písmu napsat a dokonce došlo na otisky prstů.

Třída E měla za úkol prozkoumat sluch. Proto už teď vědí, jak moc je důležitý pro naši řeč a jak je důležité si sluch chránit. Zjistili jsme, co všechno vydává zvuk a poznali jsme všechny sluchové hádanky.

A jak to všechno probíhalo, se můžete přijít podívat do našeho atria, kde máme vše vystavené a popsané.

P2241087  P2241085  A  P2241082

 

Co je zdravé, je i dobré! - leden 2016

O tom jsme se přesvědčili ve školce při projektu ,,Týden zdravé výživy". Jaká jídla jsou pro naše tělo prospěšná a jaká méně, to jsme celkem všichni věděli. Ale co to vlastně je ,,zdraví" a jak o něj dobře pečovat, na to už měl každý jiný názor. Nakonec jsme se shodli, že nejdůležitější je správně a zdravě jíst a pít, sportovat, pečovat o své tělo a nezapomínat se smát. A protože zrovna v tomto týdnu řádili ve školce bacili, bylo téma s každodenní ochutnávkou zdraví prospěšných potravin více než aktuální. Ve školce nás navštívila specialistka na jídlo ze Zdravé pětky, která nám pomohla s orientací mezi zdravými a nezdravými pochutinami. Zatančila si s námi a připravila nám spoustu nakrájeného ovoce a zeleniny, ze kterého jsme si vytvořili obrázek, na kterém jsme si na závěr pochutnali. Od paní kuchařek jsme měli překvapení každý den. Ochutnávali a pojmenovávali jsme exotické i sušené ovoce, různé druhy syrové zeleniny, semínka, ořechy i klíčky. Byl to opravdu ,,výživný" týden, ze kterého jsme si uchovali nejen spoustu krásných vzpomínek, ale také nových chutí. Víte třeba, jak vypadá a chutná karambola, granátové jablíčko nebo chia semínka? My už ANO! 

kuchařka  semínka  zelenina

Jen vyhlášená soutěž o zdravý rodinný recept se neshledala s velkým úspěchem, což nás trochu mrzí. Zejména paní kuchařky se těšily na pomoc při sestavování zdravého a chutného jídelníčku. No nevadí, ony to jistě zvládnou samy. I za těch pár receptů zúčastněným rodinám děkujeme!

 

Zimní království královny Sněhulandy - leden 2016

Lednová sněhová nadílka nám přinesla ještě jedno překvapení - ožila královna Sněhulanda, která se i se svými dvořany přestěhovala k nám na spodní část zahrady a připravila pro nás zimní hru. Dozvěděli jsme se, odkud královna pochází, seznámili se s jejími rádci - Sportíkem, Chytrolínem, Fintilem, Notičkou a Barvičkou a splnili jsme všechny jejich úkoly. Pomohli jsme královniným poddaným uklidit její zem, prohlédli jsme si její kuchyň, zjistili, co Sněhulanda ráda jí a spočítali jsme všechny královniny vločky. Dokonce jsme poznali i královského draka, který chrlí sněhové koule, a sami si zkusili sněhovými koulemi zasáhnout cíl. Za odměnu nás čekala odměna hodná zimní královny - po obědě jsme si pochutnali na výborném nanuku.

P1200309  P1220384

 

Vánoční příběh - prosince 2015

Pravidelné zpívání koled, seznámení s mikrofonem, nácvik tanečků, hra na xylofon, zvonečky, sladění kapely a techniky, přípravy kostýmů a kulis a .... přípravy byly opravdu náročné, ale za tu nádhernou vánoční atmesféru, která vypukla ve čtvrtek 17. 12, za stmívání, to jistě stálo.

,,Byla jednou jedna dívka jménem Marie a ta měla za muže tesaře Josefa...." - tak vánoční povídání o narození Ježíška začalo. Děti se postupně přidávaly s tradičními i méně známými koledami, které se v průběhu prosince naučily a které nyní krásně zapadly do starodávného příběhu. A možná právě proto, že všechny písně doprovázeli muzikanti hrou na klávesy a kytaru, a vánoční tóny se linuly napříč sídlištěm, si děti užily vystoupení před početným publikem nejen z řad rodičů. Celý příběh s osvětleným Betlémem, opravdovou Marií, Josefem a dokonce i Ježíškem a andělem, byl i pro děti velkým překvapením. A že byl biblický příběh doprovázený dětskými zpěvy opravdu dojemný, potvrdilo nejedno vlhké oko a zjihlé srdce z řad rodičů i paní učitelek. Krásnou tečkou za vánočním setkáním bylo milé překvapení od Ježíška druhý den ráno - v každé třídě pod stromečkem čekaly na děti za odměnu dárečky.

IMG 8141 2 2800x1867 640x427

 

Mikulášská- prosinec 2015

V pátek 4. 12. zavítaly do Školičky kouzelné bytosti v podobě Mikuláše, dvou čertů a andělů. Děti jim zazpívaly naučené písničky, zatančily a ty odvážnější si i popovídaly či dokonce sáhly na čertovi rohy. A přestože všechny děti tvrdily, že vůbec nezlobí, čerti si pro jistotu některé označili černým uhlíkem na tváři. Naštěstí si čerti nikoho neodnesli a všechny děti si vysloužily malou odměnu :)

PC040430 640x427 

 

Putování praotce Čecha- listopad 2015

,,Vysoká i nízká, daleká i blízká, to je hora Říp, tady budem žít..."  to jsme si ve čtvrtek 19. listopadu společně s rodiči zapěli na tradičních hudebních hrátkách s barvičkami. Ale jak to vlastně všechno začalo?

Tématem letošních hrátek jsou Staré pověsti české a tak jsme se přesunuli hluboko do dějin našich předků - do období putování praotce Čecha za novou zemí. Sešlo se nás opravdu hodně, a o to více jsme si to užili. Celým příběhem nás provázel tajemný vypravěč a jako vždy nám každou písničku oživila školičková kapela.

A tak jsme si vyzkoušeli, jak se cítili lidé v zemi plné bojů a nepokojů. Poté jsme vyslyšeli bratry Čecha a Lecha, a společně přemýšleli, zda v zemi zůstat či ji opustit. Nakonec jsme se přeci jen vydali na strastiplnou cestu - hledat zemi zaslíbenou. Po cestě jsme museli překonat spoustu překážek a nebezpěčí. Nikdo z nás se ale nebál, vždyť nás ochraňoval vlastnoručně vyrobený amulet pro štěstí! Nakonec jsme se přeci jen protančili a prozpívali k cíli, a to když praotec Čech zvolal ,,...to je ta země zaslíbená - tady budem žít".

Na závěr jsme celou družinu putujících lidí nakreslili a vlepili na horu či její okolí. Hora Říp v atriu školky nám pověst bude i nadále připomínat. A my už se těšíme na jaro a s ním i na další pokračování Starých pověstí českých.

PB190303 640x427

 

 Podzimní hra s dráčkem Fráčkem - říjen 2015

Na podzim můžeme vidět spoustu draků, jak se vznáší nad zemí. I k nám do Školičky jeden drak ve středu 21.října zalétl. Jmenoval se Fráček, byl velmi hravý a přátelský, a tak do své hry na zahradě zatáhl nejenom nás děti ale i naše rodiče.

Nejdříve jsme si vyrobili malého kamaráda - dráčka, který nás doprovázel po celou hru a pomáhal nám plnit ,,Fráčkovy" úkoly. Za každý splněný úkol přibyl další barevný fáborek  na dračí ocásek. I když počasí bylo typicky podzimní, hru jsme si užili a s radostí splnili všech 8 úkolů. Na závěr nás čekala malá odměna. Jako vzpomínka na dráčka Fráčka nám na chodníku přek školkou zůstala spousta draků, které jsme nakreslili, aby měl Fráček také nějaké kamarády... Další draky si vyrobíme doma s rodiči, přineseme je do Školičky a vyzdobíme jimi celé atrium.

Děkujeme Fráčkovi za hezké odpoledne a kdo ví, třeba za námi příští rok opět přilétne.

PA210347 427x640

 

Seznamovací dny - září 2015

Na přelomu září a října proběhly na třídách seznamovací odpoledne pro rodiče a jejich děti. Rodiče mohli přijít za svými dětmi do tříd, pohrát si s nimi, společně se vyřádit při výtvarných a kreativních hrátkách a samozřejmě i pohovořit s p. učitelkami, někde se doknce plnily i úkoly. Seznamovací odpoledne se moc líbilo také třídním maskotům: A - opičce Agátě, B - méďovi Kuličkovi, C - tučňákovi Černofráčkovi, D - Rákosníčkovi a E - lišce Elišce. Všem zúčastněným rodičům a dětem děkujeme za krásné a pohodové odpoledne.Fotografie naleznete ve fotogalerii jednotlivých tříd.

 PA010158 640x427

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Změna termínu workshopu

Workshop z Mgr. Hanou Otevřelovou se bude konat až 15.10. od 16.00 hodin. Přednáška Hranice a rituály při výchově dětí proběhne 27.11. od 16.00 hodin.

Změna plateb stravného!

Od září 2019 dochází ke změně plateb stravného. Platby se zvyšují na 880,- Kč měsíčně, pro děti s odkladem školní docházky na 946,- Kč měsíčně. Variabilní symbol zůstává dětem stejný...

Třídní emaily

slouží pro nenaléhavou komunikaci s třídními učitelkami a omlouvy. Email každé třídy naleznete v sekci ,,kontakty".  Prosíme rodiče předškolních dětí, aby své děti omlouvali právě prostřednictvím třídních emailů - je potřeba...