Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Aktuality

 Zde uvádíme vhodné a ověřené stránky, kde naleznete pracovní listy a náměty na kreativní i jiné činnosti pro všechny děti: 

Předškoláci – Veselá Chaloupka (vesela-chaloupka.cz)

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

Testováno na dětech (testovanonadetech.com)

Nápady pro Aničku.cz (napadyproanicku.cz)

Šikovný cvrček - říkanky, hra a tvorba pro děti (sikovny-cvrcek.cz)

Logotron - Logopedická terapie online   

Hry s příbory: https://youtu.be/…y00

V dokumentech - další dokumenty, nabízíme ke stažení náměty na hry a činnosti v domácím prostředí pro všeobecný rozvoj dětí a vyplnění chvilek nudy.

 

Zcela nový rodičovský dotazník školní připravenosti pro rodiče dětí ve věku 5-7 let na rozvojditete.cz

Po vyplnění (cca 20 min.) získáte základní přehled o tom, jak si dítě vede v jednotlivých oblastech školní připravenosti. Získáte také doporučení na aktivity rozvíjející slabší dovednosti. 

Pro přihlášené předškolní děti ze třídy E probíhá stimulační program Maxík. V případě zájmu kontaktujte p. učitelku na třídě.

 V budově MŠ platí povinnost nošení roušek pro všechny osoby doprovázející děti do MŠ. Prosíme o dodržování nařízení ředitelky školy.

Povinnosti zákonných zástupců (ZZ)

a) Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence dítěte.

b) V případě příznaků Covid-19 zajistit neprodleně vyzvednutí dítěte ze školy a telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost

c) V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, příp. odborného lékaře potvrzující tuto skutečnost.

d) Při vstupu do třídy zajistit, aby si dítě dezinfikovalo ruce u stojanu schodů, ZZ na sloupech před třídou. Před vstupem do tříd ZZ dohlédne na řádné umytí rukou dítěte.

e) ZZ respektují opatření školy v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací.

f) Do budovy mají zákaz vstupu osoby s příznaky infekčního onemocnění

slouží pro nenaléhavou komunikaci s třídními učitelkami a omlouvy. Email každé třídy naleznete v sekci ,,kontakty".  Prosíme rodiče předškolních dětí, aby své děti omlouvali právě prostřednictvím třídních emailů - je potřeba omluvit každý den nepřítomnosti. Obědy nepřítomných dětí jsou odhlašovány automaticky. Pozdní příchody do MŠ (např. z důvodu návštěvy lékaře) hlaste vždy učitelce osobně den předem nebo telefonicky do 8 hodin, aby bylo s dítětem počítáno v docházce!

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR