Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

Aktuální informace k zápisu do MŠ.

Prosíme, využijte elektronický předzápis:  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/chvaleticka 

  • zvolíte REGISTRACE
  • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
  • přihlásíte se emailem a heslem
  • vyhledáte Mateřskou školu Praha 9 - Lehovec a zvolíte předzapsat (aktivní od 1. 4. 2022)
  • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ

Vyplněný evidenční list a žádost  si vytiskněte oboustranně, aby byl každý dokument na jednom papíře. Evidenční list si nechte potvrdit u dětského lékaře a pak oba dokumenty přineste ve dnech zápisu - 2. a 4. května v době od 10.00 - 12.00 + 13.00 - 17.00 hodin do ředitelny MŠ. S sebou přinesete k ověření i rodný list dítěte a občanský průkaz, kde budeme ověřovat bydliště. Pokud nemáte v OP trvalé bydliště na Praze 14, přineste smlouvu o pronájmu či o koupi bytu na Praze 14.

Elektronický předzápis bude otevřen od 1. 4. - 1. 5. 2022

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem dočasné ochrany na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 6. června 2022 v řase od 14.00 - 16.00 hodin .

Pokud si nemůžete potřebné dokumenty vytisknout, je možné vyzvednutí přímo v MŠ. V současné situaci ale pouze po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

Pokud máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat nějaké podpůrné opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy, ihned kontaktujte ředitelku školy. 

Pokud žádáte o zařazení dítěte do speciální třídy, nečekejte na zápis a co nejdříve se ohlaste ředitelce školy telefonem či mailem. K zařazení dítěte do speciální třídy budete potřebovat Doporučení z SPC či PPP.

Den otevřených dveří: 6. 4. 2022 13.00 - 16.00 hod. 

Výsledky přijímacího řízení na rok 2022/23 naleznete v dokumentech.

Prosíme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí dne 25. 5. 2022 od 13.00 - 17.00 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budeme posílat poštou do vlastních rukou.

Doporučujeme rodičům nepřijatých dětí se obrátit na MŠ Vybíralova či Šebelova na Černém Mostě, kde by děti mohli přijmout.

 

Potřebné dokumenty

Podmínky a kritéria přijímání dětí do mateřské školy naleznete v dokumentech k zápisu - Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na  webu a vývěsce školy pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte při odevzdávání žádostí.

___________________________________________________________________________

 

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR