Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Aktuální informace k zápisu do MŠ.

Zápis do MŠ proběhne 2. a 3. května 2023.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte, prosím, elektronický předzápis: 2023/2024 | Elektronický předzápis (elektronickypredzapis.cz) ,nebo kliknutím na tento odkaz můžete přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/chvaleticka 

  • zvolíte REGISTRACE
  • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
  • přihlásíte se emailem a heslem
  • vyberete MŠ Praha 9 Lehovec, Chvaletiká 917 a zvolíte předzapsat (aktivní od 1. 4. 2023)
  • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ

Vyplněný evidenční list a žádost  si vytiskněte oboustranně, aby byl každý dokument na jednom papíře. Evidenční list si nechte potvrdit u dětského lékaře a pak oba dokumenty přineste ve dnech zápisu - 2. května v době 8.00 - 11.30 + 13.00 - 17.00 hodin nebo 3. května v době 13:00 - 17:00 hodin do ředitelny MŠ. S sebou přinesete k ověření i rodný list dítěte a občanský průkaz, kde budeme ověřovat bydliště. Pokud nemáte v OP trvalé bydliště na Praze 14, přineste smlouvu o pronájmu či o koupi bytu na Praze 14.

Elektronický předzápis bude otevřen od 1. 4. - 1. 5. 2023

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem dočasné ochrany na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 5. 6. v době 13:00 - 16:00hodin.

Pokud si nemůžete potřebné dokumenty vytisknout, je možné vyzvednutí přímo v MŠ. V současné situaci ale pouze po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

Pokud máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat nějaké podpůrné opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy, ihned kontaktujte ředitelku školy. 

Pokud žádáte o zařazení dítěte do speciální třídy, nečekejte na zápis a co nejdříve se ohlaste ředitelce školy telefonem či mailem. K zařazení dítěte do speciální třídy budete potřebovat Doporučení z SPC či PPP.

Den otevřených dveří: 17. 4. 2023 13.00 - 16.00 hod. 

Výsledky přijímacího řízení na rok 2023/24 naleznete v dokumentech.

Prosíme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí dne 23. 5. 2023 od 13.00 - 17.00 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budeme posílat poštou do vlastních rukou.

Doporučujeme rodičům nepřijatých dětí se obrátit na MŠ Vybíralova či Šebelova na Černém Mostě.

 

Potřebné dokumenty

Podmínky a kritéria přijímání dětí do mateřské školy naleznete v dokumentech k zápisu - Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na  webu a vývěsce školy pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte při odevzdávání žádostí.

___________________________________________________________________________

 

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR