Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Aktuální informace k zápisu do MŠ.

Výsledky přijímacího řízení na rok 2023/24 naleznete níže v dokumentech.

Prosíme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí dne 23. 5. 2023 od 13.00 - 17.00 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budeme posílat poštou do vlastních rukou.

Doporučujeme rodičům nepřijatých dětí se obrátit na MŠ Vybíralova či MŠ Bobkova na Černém Mostě.

Schůzka pro rodiče přijatých dětí proběhne 5. 6. od 16:00 hodin na třídě B. Prosíme o účast bez dětí.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis do MŠ proběhne 2. a 3. května 2023.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte, prosím, elektronický předzápis: 2023/2024 | Elektronický předzápis (elektronickypredzapis.cz) ,nebo kliknutím na tento odkaz můžete přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/chvaleticka 

  • zvolíte REGISTRACE
  • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
  • přihlásíte se emailem a heslem
  • vyberete MŠ Praha 9 Lehovec, Chvaletiká 917 a zvolíte předzapsat (aktivní od 1. 4. 2023)
  • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ

Vyplněný evidenční list a žádost  si vytiskněte oboustranně, aby byl každý dokument na jednom papíře. Evidenční list si nechte potvrdit u dětského lékaře a pak oba dokumenty přineste ve dnech zápisu - 2. května v době 8.00 - 11.30 + 13.00 - 17.00 hodin nebo 3. května v době 13:00 - 17:00 hodin do ředitelny MŠ. S sebou přinesete k ověření i rodný list dítěte a občanský průkaz, kde budeme ověřovat bydliště. Pokud nemáte v OP trvalé bydliště na Praze 14, přineste smlouvu o pronájmu či o koupi bytu na Praze 14.

Elektronický předzápis bude otevřen od 1. 4. - 1. 5. 2023

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem dočasné ochrany na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 5. 6. v době 13:00 - 16:00hodin.

Pokud si nemůžete potřebné dokumenty vytisknout, je možné vyzvednutí přímo v MŠ. V současné situaci ale pouze po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

Pokud máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat nějaké podpůrné opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy, ihned kontaktujte ředitelku školy. 

Pokud žádáte o zařazení dítěte do speciální třídy, nečekejte na zápis a co nejdříve se ohlaste ředitelce školy telefonem či mailem. K zařazení dítěte do speciální třídy budete potřebovat Doporučení z SPC či PPP.

Den otevřených dveří: 17. 4. 2023 13.00 - 16.00 hod. 

 

Potřebné dokumenty

Podmínky a kritéria přijímání dětí do mateřské školy naleznete v dokumentech k zápisu - Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na  webu a vývěsce školy pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte při odevzdávání žádostí.

 

 

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR