Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Stravování

Stravování

Informace o stravování

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny (kuchyně) je od 6.30 – 15.00 hodin.
Ve školní jídelně se vydávají tři jídla denně – přesnídávka, oběd, svačina.

 

Výdej přesnídávky  8.45 –   9.15 hodin
Výdej oběda  11.40 – 12.00 hodin
Výdej odpolední svačiny  14.15 – 14.30 hodin

Placení stravného

Z důvodu stále se zvyšujících cen potravin se stravné od září 2022 zdražuje. Změňte si částky u trvalých příkazů plateb za stravné.

Všechny děti platí jednotné stravné (svačina, oběd, svačina) v celkové částce za měsíc – 990,- Kč (stravování na 1 den činí 45,- Kč), děti s odkladem školní docházky 1056,- Kč (stravování na 1 den činí 48,-Kč). Děti, které odchází po obědě domů, dostanou odpolední svačinu s sebou. Je však nutné zapsat odchod po obědě do sešitu v šatně, jinak dítě nebude mít svačinu po obědě na třídě připravenu. Pokud půjde dítě neplánovaně po obědě, rodiče mají možnost si vyzvednout svačinu po 12.30 hodině v kuchyni MŠ (ulice Vizírská, rampa).

Úhrada za stravné

Stravné se platí zálohově každý měsíc složenkou či trvalým příkazem, je možno uhradit několik plateb najednou. Zálohová platba za celodenní docházku je 990,-Kč, pro děti s odkladem školní docházky 1056,-Kč. Platbu školného i stravného je nutné uhradit do 20. dne předchozího měsíce, aby platby byly na účtu MŠ nejpozději do 23., kdy bude provedena kontrola.
Opakované neuhrazení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte ze školní docházky.
Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně (zpravidla při ukončení školního roku). 
Jídelní lístek se sestavuje na týden a je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách.
Případné dotazy a připomínky řeší rodiče s vedoucí školní jídelny na tel. 281867309 nebo prostřednictvím emailu: ms.chvaleticka-sj@seznam.cz

Nepřítomnost dítěte v MŠ – pokud není dítě přítomno, nezapočítává se mu tento den strava. Pozdější nástup do MŠ (po 8. hodině) je nutno předem nahlásit učitelce, která dítě přihlásí na stravování.

Jídelníček

doc

jídelní lístek 15.-19.7.

Velikost: 33.79 kb
doc

jídelák 22.-26.7

Velikost: 34.30 kb

Seznam alergenů

pdf

Scan- alergeny.pdf

Velikost: 339.36 kb

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR