Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Úhrada plateb

Školné

platba 600,- Kč
na účet č. 21532081/0100
Školné platí všechny děti kromě dětí předškolních. Dítě, které dovrší v daný školní rok 6 ti let, má školné zdarma.

Stravné

platba za celodenní docházku – 990,-Kč
platba za děti s odkladem školní docházky - 1056,-Kč
na účet č.27-7229020247/0100

Poplatky je nutno uhradit předem do 20. dne předcházejícího měsíce tak, aby 23. v měsíci byly peníze na účtu MŠ – je prováděna kontrola . Školné i stravné můžete platit každý měsíc složenkou či trvalým příkazem, případně můžete i uhradit najednou školné i stravné za více měsíců. Při platbě složenkou též uvádějte variabilní symbol dítěte i jméno dítěte, za které platíte, abychom platbu dohledali.

Jako variabilní symbol použijte prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte + značku třídy

A - 3311
B - 3312
C - 3313
D - 3314
E - 3315

Platí pro školní rok 2023/24. Děti mají stejný variabilní symbol po celou dobu docházky do MŠ.

Klub rodičů

předškolní dětí 700,- Kč za pololetí
mladší děti 500,- Kč za pololetí

účet č. 107-3207490207/0100

variabilní symbol stejný jako při platbách školného a stravného

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR