Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Ze života školky

Rozloučení s předškoláky.

Rok utekl jako voda a na závěr školního roku přišlo na řadu opět loučení s předškoláky. Bylo krásné, veselé, barevné a dojemné. Po vystoupení dětí přišlo na řadu pasování na školáky. Teď už jen popřát krásné prázdniny a hodně štěstí v další etapě života.

Image
Image
Image

Výlety za zvířátky

Jaro je každým rokem ve znamení výletů. Letos se všechny děti vypravily za zvířátky. Jako první vyrazili předškoláci do pražské ZOO. Zblízka si tak mohli prohlédnou spoustu exotických zvířat - tučňáky, lachtany, lední medvědy, zebry, žirafy, slony a další. Největší atrakcí však byl nový pavilón opic - rezervace Dja, kde jsme zahlédli nedávno narozené gorilí mládě.

Mladší děti jely začátkem června za domácími zvířátky. Program Stateček s domácími zvířaty je čekal v nedalekém Toulcově dvoře. Tam si děti zvířátka nejen prohlédly, ale také se dozvěděly různé zajímovasti ze světa zvířat a některá zvířata si mohly i pohladit a nakrmit.

Den dětí

V pondělí 3. 6. jsme společně oslavili Den dětí. Na zahradě se sešly hned po svačině všechny třídy ve svých barevných tričkách a pustily se do hraní, tancování, hádání, přetahování, zkrátka všemožného dovádění. 

Image
Image
Image

Sportovní týden

Jako každý rok je jeden květnový týden věnovaný sportu. Pro předškoláky připravil úřad MČ Prahy 14 sportovní olympiádu na školním hřišti a mladší děti sportovaly v rámci tříd. Předškoláci s nejlepšími výsledky v běhu, hodu a skoku byli nominováni na olympiádu 3 školek. Tu každoročně organizujeme se školkami Zelenečská a Sadská. Sportování a pohyb je důležitou součástí každodenního režimu ve školce, ale tento týden byl celý jen o sportu. A bylo to super. Protože sportování nás baví.

Image

Týden záchranářů

V měsíci dubnu jsme se věnovali profesím více než důležitým - záchranářům. Zahráli jsme si na lékaže, policisty i hasiče. Do školky za námi přijel moc příjemný a vtipný pán, který nám zábavnou formou pověděl o tom, jak si v případě nouze zavolat pomoc. Však se také program jmenoval Pomóóóc. A v pátek, po celotýdenním tréninku a příprav jsme si všichni vyzkoušeli cvičnou evakuaci. Dost nás to bavilo, protože jsme věděli, že je to jen jako. A musíme se pochválit, všechny třídy byly venku zachráněné do 2 minut od alarmu.

Image

Úklid Lehovce.

V sobotu 20. 4. proběhl tradiční jarní úklid našeho sídliště. Přestože počasí k nám nebylo zrovna přívětivé, sešlo se několik odolných rodin, které se vrhly do zvelebení okolí i v dešti. Nakonec se podařilo nasbírat více než 10 pytlů a další objemný odpad. Všem dobrovolníkům moc děkujeme.

Image
Image
Image

Putování za zdravými zoubky.

První jarní den byl u nás ve Školičce ve znamení zdravých zoubků a to proto, že 20. 3. je světový den ústního zdraví. Už v dopoledním programu jsme se na třídách věnovali našim zubům a správné péči o ně.

Odpoledne ale přišlo to hlavní. Zoubková víla si pro nás připravila putování po zahradě se spoustou zábavných i poučných úkolů. Zoubky jsme počítali, kreslili, čistili, modelovali, hledali správné dvojice zubů nebo luštili hádanky.

Odpoledne ale přišlo to hlavní. Zoubková víla si pro nás připravila putování po zahradě se spoustou zábavných i poučných úkolů. Zoubky jsme počítali, kreslili, čistili, modelovali, hledali správné dvojice zubů nebo luštili hádanky. U jednoho úkolu jsme narazili na zubní kazy, do kterých jsme se následně trefovali míčem. Kazy v zubech přece nechce mít nikdo z nás. Vymýšleli jsme jim i roztodivná jména jako např. – Škareďák, Fujtajbl nebo Kazizub.

V cíli na nás pak čekala sama Zoubková víla. Odpovědi zkontrolovala kouzelnou hůlkou a každého obdarovala zubním kartáčkem, pastou a diplomem.

Image

Návštěva předškoláků v ZŠ Chvaletická

Čas letí jako voda a naši předškoláci už se zanedlouho se školkou rozloučí a zamíří do velké školy. V měsíci dubnu proběhnou zápisy do základních škol. A tak jsme s radostí přijali pozvánku ze sousední ZŠ Chvaletická a šli nahlédnout do 1. tříd.

Ve skupinkách jsme navštívili tři první třídy. Všude se dělo něco jiného – někde se zpívalo, jinde psalo, kreslilo, četlo nebo pracovalo na interaktivní tabuli. Jisté je jedno, všem předškolákům se ve škole líbilo, vždyť tam také potkali některé své kamarády. Ať už půjdou děti do 0. ročníku nebo 1. třídy, všem budeme přát, aby jim nadšení z učení a nového poznání vydrželo co nejdéle.

Image

Hudební hrátky s modrou barvou.

Po dlouhé době jsme se sešli na hudebních hrátkách na téma Barvy – modrá. Ocitli jsme se v Modrém království, kde bylo vše modré, na náměstí stála modrá zvonička, kde se právě rozhoupal modrý zvon. Byli jsme na návštěvě u krejčího, který vše šil a zašíval modrou nití. A tak jsme mu trochu pomohli zalátat velkou díru a také jsme si zkusili ušít kousek oblečení. Spolu se školičkovou kapelou jsme si zahráli na spoustu hudebních nástrojů a jsme moc rádi, že nám se vším pomohli i naši rodiče, kteří nás na naší cestě Modrým královstvím doprovázeli. Kluci a holčičky z lehovecké Školičky

Image
Image

Šifra mistra Brailla

Dne 9. 2. do naší Školičky přišly na návštěvu dvě milé paní s psím doprovodem. Povídali jsme si totiž o lidech slabozrakých a nevidomých. A dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věci. Nevidomí lidé při chůzi používají bílou hůlku a ti, kteří nevidí ani neslyší, mají hůlku bíločervenou. Pejskovi, který doprovází slepého člověka, říkáme asistenční pes. Nosí reflexní vestičku a rolničku na krku.  Nikdy nemá na tlamě náhubek, aby mohl podávat různé předměty, které spadnou na zem. Také už víme, že asistenčního pejska nesmíme hladit, protože když vede svého pána nebo paní, tak je právě v práci a nikdo ho nesmí rušit. Zkusili jsme se do nevidomých vcítit a vyzkoušeli si chůzi se zavřenýma očima a slepeckou holí a také zvláštní černé brýle, které simulují nejrůznější oční vady. Byla to velice zajímavá zkušenost.

Bílý sněhulákový den

Tento rok se barvičkám věnujeme opravdu poctivě. V minulých měsících jsme se už pohráli s hnědou, oranžovou, černou a v lednu přišla na řadu bílá.

Na čtvrtek 18. ledna jsme naplánovali bílý sněhulákový den. A bílý byl od rána až do oběda. Ráno jsme se všichni sešli jak jinak než v bílém oblečení. To abychom si tu bílou barvu opravdu užili. Pověděli jsme si, co všechno může být bílé, bílou barvu jsme hledali ve třídě, hráli a tvořili jsme s bílým papírem, zpívali, opakovali básničky a hlavně vyráběli sněhuláky všeho druhu. A to nejdůležitější nám zařídila příroda – dokonce i napadlo trošku sněhu.

K svačině nám připravily paní kuchařky výbornou bílou krupicovou kaši. Pak následovala všemi očekávaná hra na zahradě se sněhulákem Edou, kterou jsme si všichni náramně užili. Pomáhali jsme sněhulákovi najít ztracený hrnec, hledali rozdíly, sněhuláky jsme zdobili z víček a také kreslili bílou křídou. Na závěr hry nás čekalo od sněhuláka Edy překvapení – to bylo radosti.

Snad si bílé zimy ještě trochu užijeme, ale už teď se těšíme na jaro, které přivítáme žlutým sluníčkovým dnem.

Image
Image
Image

Příchod Tří králů.

Na vánoční svátky jsme se všichni moc těšili. Výroba přáníček, dárečků, pečení cukroví, zdobení stromečku, zpěv koled... a všechno to vyvrcholilo vánočními dny na třídách, kdy jsme pozvali do školky i rodiče, abychom na tu krásnou vánoční atmosféru nebyli sami. A jak už to bývá, to krásné vždy uteče ještě rychleji. A tak jsme si, plni dojmů z vánočních prázdnin, v lednu zase měli o čem povídat. V biblickém příběhu o Ježíškovi totiž hráli důležitou roli i Tři králové, kteří z daleké cesty zavítali i k nám.

Návštěva kouzelných bytostí.

Ani letos na nás Mikuláš s čertem a andělem nezapomněli a potěšili děti ve všech třídách. Za odměnu si vyslechli říkanku nebo písničku. Někoho pochválili, někoho trošku pokárali za drobné či větší hříchy, ale nakonec dal andílek všem dětem balíček s dobrotami. Vždyť všichni hříšníci do jednoho slíbili, že se napraví, tak snad ty sliby dětem dlouho vydrží :-)

Image
Image
Image

Malá technická univerzita

V letošním roce jsme připravili pro naše předškoláky interaktivní programy od Malé technické univerzity. Cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Prostřednictvím programu MTU dochází k vytváření vztahu dětí k reálnému světu a k rozvoji technického vzdělávání. Samotné lekce jsou připravovány nejen lektory a psychology, ale také s architekty a projektanty. Každá skupina dětí se zúčastní 4 projektových setkání, které na sebe navazují.

Navíc se letos předškoláci seznámí i se základy Malé digitální univerzity a to na lekci - Co je to internet.

 

Strašidelný den s duchem Lehováčkem.

Oranžová barva kam zrak dohlédl, duchové a jiná strašidla, hrůzu nahánějící menu od našich paní kuchařek a všude samá dýně – co se to na Lehovci poslední říjnový den dělo?

Děti z naší Školičky měly totiž velký den. Ale pěkně popořádku. Barevný rok – to je název letošního školního vzdělávacího programu, každá ze tříd má svého barevného maskota a každý měsíc si najdeme den, který věnujeme jedné barvičce.

A tak jsme si všichni na Halloweena, oděni v oranžové barvě, užili spoustu oranžové legrace. Dopolední program na třídách byl pestrý – zpívalo se, hrálo, malovalo a nechybělo ani tradiční dlabání dýní. Přiblížili jsme si samozřejmě tradici amerického Halloweenu i českých Dušiček. Po odpočinku už děti netrpělivě čekaly na své rodiče. Odpoledne pro ně byla totiž připravena strašidelná stezka na zahradě s duchem Lehováčkem, kde musely  při plnění úkolů prokázat svou odvahu, šikovnost, chytrost i sílu. Jedna ze tříd se také proměnila v krásnou dýňovou dílnu, kde bylo v nabídce (díky štědrosti rodičů) na 80 různých dýní a další přírodniny. Celé odpoledne se v dílně řezalo, dlabalo, lepilo, malovalo a taky smálo a povídalo. Většina vyrobených strašáků putovala do atria, kde nám vytvořila nádhernou podzimní výzdobu.

Image
Image
Image

Zvířátka na návštěvě ve školce

V úterý 20. června k nám do školky přijela zvířátka z přírodovědného spolku Darwin. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a zvířátka si mohli i pohladit. A která zvířátka se nám vlastně představila? Morče, činčila, ježek bělobřichý, agama vousatá, užovky, mnohonožka a želva. Už víme, že ježkova nejoblíbenější pochoutka jsou červi, několik jich před námi slupnul. A také nás překvapilo, že bodlinky agamy vůbec nepíchají. Ti nejodvážnější si nechali dát za krk dokonce hada – to byl zážitek

Rozloučení s předškoláky

Rok utekl jako voda a přišlo na řadu loučení s předškoláky. Letos bylo věnované živlům. Každá třída se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v jeden živel - zemi, oheň, vodu a vzduch. Zpívalo a tančilo se společně a každý živel měl i své osobité vystoupení. I přes to, že akce byla plánovaná na zahradu a kvůli deštivému počasí se musela uskutečnit na třídě, všem se moc líbila. Nakonec si děti pochutnaly na výborném živelném dortu. A že nám nevyšlo pěkné počasí nám vlastně ani nevadilo. To určitě dětem pršelo štěstí, které je bude doprovázet v další (teď už školní) etapě života.

Image
Image

Výlety

Na konci školního roku se pokaždé těšíme na výlety. A nejinak tomu bylo i letos. Malé děti na konci května navštívily pražskou ZOO a předškoláci v červnu historické řemeslné městečko Botanicus. Všechny děti si výlet moc užily. Jen předškolákům při zkoušení tradičních řemesel trošku zapršelo. To jim ale radost z výletu určitě nezkazilo.

Image

Den Země

Chraňme naši planetu Zemi. Tak zněl týdenní projekt zaměřený na environmentální výchovu  a ekologii. A zažili jsme toho opravdu hodně. Nejdůležitějším poznatkem celého projektu je fakt, že krásy a dary naší planety nejsou samozřejmostí. Že jsme to my lidé, kdo přírodu poškozuje a nenávratně ničí. Ale zároveň jsme to také jenom my lidé, kdo s tím může ještě něco udělat. A proto musíme naši planetu Zemi chránit, zlepšovat životní prostředí a o přírodu celkově pečovat.

 

Image

Kromě rozmanitých činností na třídách jsme Den Země oslavili i hrou na zahradě, kde se děti s rodiči hravou formou dozvěděli o nejpalčivějších bolístkách naší planety. A tak se na zahradě například sázela semínka, hasil požár lesa, uklízely a třídily odpadky nebo čistilo moře. Pár předškoláků převlečených za vodní kapičky se také zúčastnilo oslav na Rajské zahradě. A přímo na Den Země (v sobotu 22. 4.) naše školka uspořádala k svátku naší planetě  již tradiční jarní úklid Lehovce. Velké díky patří všem dobrovolníkům z řad zaměstnanců MŠ, rodin dětí z MŠ, ale také sousedům z Lehovce, kterým záleží na prostředí, ve kterém žijí. Odměnou nám bylo krásné slunečné počasí. Za rok se na úklidu Lehovce sejdeme znova. Přidat se k nám můžete i vy.

Tři králové

V pátek 6. ledna bylo v naší školičce rušno. Aby ne, když jsme čekali vzácnou návštěvu tří korunovaných hlav. Kašpar, Melichar a Baltazar dorazili kolem deváté hodiny. Prozradili nám, kdo jsou, kam jdou a co nesou – o tom jsme se mohli přesvědčit  na vlastní oči i nos

Vůně kadidla se linula po celé školce. Poté jsme si společně zazpívali a na dveřích každé třídy se objevil nadpis K + M + B 2023, to aby se u nás ve školce po celý rok drželo štěstí a zdraví.

A protože i my jsme se chtěli podívat  do Betléma na Ježíška, věnovali nám tři králové  podrobnou mapu cesty. Vyrazili jsme tedy na dlouhou trasu plnou překážek a úkolů – zdobili jsme královské koruny, skládali puzzle Tří králů, kreslili komety, čichem určovali názvy exotických koření, zjišťovali jsme, že není všechno zlato, co je žluté. Mapa nás dovedla až k Betlému, kde jsme věnovali  Ježíškovi dárek v podobě nakresleného obrázku. Na závěr se před námi  objevil Baltazar, který nám schoval trochu toho sladkého zlata jako odměnu. Naposledy jsme se rozloučili s Ježíškem a  ukončili tak všemi očekávané a oblíbené vánoční období.

Image
Image

O ztracené vánoční hvězdě aneb Vánoce v naší Školičce

Na příchod Vánoc jsme se všichni moc těšili. Jakpak by ne, vždyť jsou to ty nejkrásnější svátky v roce. Na třídách jsme zdobili stromečky, pekli cukroví, zpívali koledy, vyráběli přáníčka a drobné dárečky pro rodinu a také se seznámili s biblickým příběhem o narození Ježíška.

Při vánočním odpoledni na zahradě jsme si vyzkoušeli i vánoční zvyky jako například – lovení kapříků, pouštění lodiček ze skořápek, věštění z hrníčků, pletení vánoček či hod střevícem. Dokonce jsme to naučili i hvězdičku, která se ztratila z nebe, a přišel jí k nám hledat sám svatý Jakub. A protože si s námi hvězdička všechny vánoční zvyky vyzkoušela, stala se z ní opravdová vánoční hvězda, která umí plnit tajná přání.

Tak jsme ji hned vyzkoušeli a všichni si něco přáli. A teď už jen doufat, že nám naše tajná přání jednou splní.

Před odchodem sv. Jakuba a hvězdičky jsme si společně zazpívali koledy a zjistili, že se najednou rozsvítil stromeček a pod ním jsou dárečky – to bylo radosti. A další překvapení na nás čekalo druhý den ve třídě. Škoda jen, že ten vánoční kouzelný čas vždycky tak rychle uteče.

Návštěva kouzelných bytostí

Jako každý rok tak i letos si k nám do školy našly cestu kouzelné bytosti - Mikuláš, čert a anděl. Děti je potěšily básničkami a říkankami a za odměnu dostaly všechny od anděla balíček zdravého mlsání. 

Image

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR